Innenriks

– Helseministeren har abdisert

Det er langt mer trolig at IT-skandalen i Helse Sør-Øst kunne vært unngått dersom Bent Høie (H) hadde tatt ledelsesproblemene i sykehusene på alvor, mener Kari Sollien, leder for Akademikerne.

Bilde 1 av 2

Ifølge Sollien er IT-skandalen et symptom på et langt større problem ved landets sykehus.

– Denne skandalen viser hva som kan skje i et system der det er vanskelig å nå fram med kommunikasjonen. Det har vært forsøkt varslet om, men ikke blitt fanget opp, sier Sollien.

– Elendig tillit

Tidligere denne uka meldte NRK at driften av Helse Sør-Østs datasystemer fra utlandet settes på vent etter avsløringene om at IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientopplysninger.

Informasjonslekkasjen ville med større sannsynlighet blitt stoppet i tide dersom helseminister Bent Høie (H) hadde ryddet opp i ledelsesproblemene ved sykehusene, mener Sollien. Hun konkluderer med at Høie har abdisert.

– Han tar ikke på alvor de store kommunikasjonsutfordringene vi ser spesielt på sykehusene, der tilliten mellom ledelse og ansatte mange steder er elendig. Ofte er det fem-seks lederlag opp til toppen og mange rapporterer om en fryktkultur der de som går utover linjen, blir sanksjonert. Den manglende involveringen og medvirkningen av dem som utøver faget, truer kvaliteten, sier Sollien.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Bak lukkede dører

Sollien er også kritisk til at Høie i forbindelse med forslaget til revidert nasjonalbudsjett kom med nyheten om at han ikke vil legge ned landets fire regionale helseforetak, selv om dette var ett av Høyres fremste valgløfter for fire år siden. Ifølge Akademikerne-lederen er det problematisk at mange av dagens beslutninger tas av de fire helseforetak-direktørene bak lukkede dører.

– Høie var høyt på banen da han satt i opposisjon, men valgte i stedet å la ting forbli som de er. Virkeligheten ser annerledes ut for dem som jobber med pasientene enn det som rapporteres til politikerne, noe de lange ventelistene også er et eksempel på, sier Sollien.

– Ikke tydelig nok

Sollien mener kommunikasjonsproblemene som preger de ulike nivåene på sykehusene, også gjør seg gjeldende mellom sykehusene og helseministeren.

– Det er mye som tyder på det i IT-saken i Helse Sør-Øst. Det ser ut som om helseministeren kun har fått litt og litt informasjon av gangen, og ikke blitt oppdatert på omfanget av saken. Det virker som om de regionale helseforetakene fungerer som et slags filter mellom sykehusene og helseministeren, sier Sollien.

Overrasket over kritikken

Dette er nye toner fra Akademikerne, mener helseministeren.

– Dette er en overraskende kritikk fra Akademikerne. Jeg opplever å ha nær dialog med Legeforeningen under Akademikerne. Dette er en kritikk som ledelsen i Legeforeningen ikke har tatt opp med meg, skriver Bent Høie (H) i en e-post til Dagsavisen.

Han viser til at ventetidene går ned, flere pasienter blir behandlet og færre pasienter står i kø.

– Mitt prosjekt er å etablere pasientenes helsetjeneste. Pakkeforløp for kreftpasienter, reduserte ventetider og store investeringer i bygg, utstyr og IKT viser at vi er godt i gang med det arbeidet. Ikke minst takket være den flotte jobben som gjøres av Akademikernes medlemmer i sykehusene.