Innenriks

Folk flest mener innvandring er bra

Flertallet i den norske befolkningen mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker. Alice Ennals (46, t.h.) og Rosa Ortiz (49) mener det viktigste er at de som kommer blir en del av det norske samfunnet.

Innvandringspolitikk splitter folket, men andelen som vil ta imot flere flyktninger øker, og flertallet mener nå at innvandring i hovedsak er bra for Norge. Det viser en ny undersøkelse fra Ipsos om nordmenns holdninger til innvandring.

53 prosent svarer at innvandring i hovedsak er bra for Norge. 45 prosent svarte det samme i en tilsvarende undersøkelse i fjor.

«Dugnad»

– Vi trenger fortsatt arbeidskraft i en del sektorer, for eksempel innen helse. Sånn sett mener jeg innvandring er bra for Norge, sier Alice Ennals (46), som sitter og jobber i sola på en kafé i Oslo sammen med kollegaen Rosa Ortiz (49).

– Men det er viktig at de som kommer hit og skal bli, blir en del av det norske samfunnet, legger Ennals til.

Ortiz er enig.

– Det fineste norske ordet jeg vet om er «dugnad». Det å bli en del av det norske samfunnet handler om å engasjere seg. Jeg mener jobb og gode tjenester er viktigere enn kontantutbetalinger, og derfor må også myndighetene tilrettelegge for det, sier Ortiz, som kom til Norge i 2000 på grunn av kjærligheten.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Flere positive i Oslo

De to Oslo-kvinnene er langt fra alene. Hovedstaden og Vestlandet er de områdene i landet der flest har en positiv holdning til innvandring.

– Folk i Oslo er mer positive enn de som bor på steder der man har mindre kontakt med innvandrere. Det rimer godt med andre undersøkelser som er gjort, og som viser at de som har kontakt med innvandrere blir mindre skeptisk, sier Kristin Rogge Pran i Ipsos.

Vil ta imot flere

Samtidig øker andelen som mener Norge bør ta imot flere flyktninger. 36 prosent svarer at vi bør ta imot flere. Det er en høyere andel enn i både 2016 og 2015. 27 prosent svarer at vi bør ta imot færre flyktninger.

– På et generelt grunnlag kan jeg si at befolkningen er mer positiv til innvandring enn man kan få inntrykk av gjennom media. For et år siden så vi at folk var noe mer skeptiske, men da var vi fremdeles inne i det vi kalte flyktningkrisen i Europa. Nå er holdningene mer positive igjen, og tilbake til slik de var før krisen, og vi ser igjen at flertallet i befolkningen er grunnleggende positive, sier Pran.

Færre er også bekymret for at det skal komme flere flyktninger. 1 av 3 svarer at de er bekymret. Det er færre enn året før.

– Jeg tror i hovedsak at dette viser at vi har en grunnleggende positiv holdning til innvandring, og at 2016 var et unntak, sier Pran.

Slik begrunnes innvandringsskepsisen

16 prosent mener innvandring i hovedsak er dårlig for Norge.

Ipsos har også spurt åpent om hva som er årsaken til at de som er negative til innvandring, er det.

Her er det begrunnelser knyttet til økonomi og integrering som går igjen. Det fryktes at kostnader knyttet til innvandring skal gå ut over norsk økonomi, og at kampen om arbeidsplassene skal bli hardere.

Kulturforskjeller nevnes også av mange, mens religion er mindre viktig.

– Her ser vi at det er en stor forskjell mellom de som oppfatter innvandringen som en personlig trussel, og de som ikke gjør det. For eksempel at folk med lav utdanning i større grad er bekymret for at innvandrere skal ta arbeidsplasser.

Om undersøkelsen

* Undersøkelsen om nordmenns holdninger til innvandrere og flyktninger er gjort i samarbeid med Nobels Fredssenter og Ipsos/MMI. Det er tredje året Ipsos/MMI gjør denne undersøkelsen.

* Deler av undersøkelsen blir lagt fram på Nobels Fredssenter tirsdag 9. mai kl. 18.00 under arrangementet «Fordomskveld».

* Undersøkelsen er gjort 20.–22. februar 2017, og det er intervjuet 947 personer. Ipsos har intervjuet et tilfeldig, representativt utvalg personer bosatt i Norge som er 17 år og eldre. Intervjuene er gjennomført på telefon.

* Den samme undersøkelsen er blitt gjennomført to ganger tidligere, i februar 2015 og februar 2016.

Kilde: Ipsos, Dagsavisen