Innenriks

Tror på hydrogen

Antallet hydrogenbiler i Oslo og Akershus kan bli nær åtte ganger høyere i løpet av ett års tid, tror Venstre-topp.

Ved utgangen av 2016 var det cirka 45 hydrogenbiler i regionen. Neste år er målsettingen 350 slike nullutslippsbiler.

– Det mener vi er realistisk, sier Solveig Schytz, leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus.

Det sier hun til tross for at Oslo og Akershus allerede er på etterskudd i forhold til de uttalte målene i sin hydrogenstrategi. Den tilsier nemlig at det skulle ha vært 75 hydrogenbiler på veiene i de to fylkene nå.

Som Dagsavisen nylig skrev, har introduksjonen av hydrogenbiler også på landsbasis gått langt langsommere enn mange regnet med da den første bilen av denne typen ble registrert i mars 2007. I hele Norge er det nå bare litt over 50 registrerte hydrogenbiler.

Les også: Forventningene var store, men hydrogenbilen er fortsatt sjelden vare

Fastholder ambisiøst mål

Hydrogenstrategien for Oslo og Akershus, som gjelder for perioden 2014-2025, vil i løpet av de neste ukene bli gjenstand for ny politisk behandling.

Fylkesrådmann Tron Bamrud i Akershus, tror ikke lenger det er mulig med 30 hydrogenbusser i 2018. Nå er ambisjonen 20, noe som er 15 flere enn i dag. For 2025 er måltallet  nedjustert fra 100 til 60 hydrogenbusser.

Når det gjelder personbiler, står likevel målsettingen fast. Det tilsier 350 hydrogenbiler neste år og hele 10.000 hydrogenbiler i 2025.

– Hydrogenstrategien vi vedtok i 2014 er svært ambisiøs. Det visste vi også da vi vedtok den. Men man oppnår lite hvis man ikke setter seg hårete mål, sier Schytz.

– Dessverre ligger vi noe på etterskudd i forhold til prognosen som ble satt i 2014. Årsaken er sammensatt, både at det har tatt lengre tid enn forventet å bygge hydrogenstasjoner, og at det har vært begrensninger i tilgang på biler fra produsentene, fortsetter hun.

Samtidig har en søknad fra Ruter så langt ikke blitt innvilget etter at EU utlyste et hydrogenbussprosjekt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grunner til optimisme

Når Schytz likevel tror på et snarlig gjennombrudd for hydrogenbilen, skyldes det flere forhold.

– Privat sektors engasjement for utvikling av fyllestasjoner har gått mye raskere enn forventet. En stasjonskjede har uttalt ambisjon om å bygge 20 stasjoner innen 2020. Det har selvsagt stor betydning, sier Schytz.

Også stortingsvedtaket om et statlig program for å få på plass hydrogenstasjoner, som Enova snart skal lansere, vil etter alt å dømme få stor betydning.

Schytz har dessuten tro på at hydrogenbiler med det første kan bli tatt i bruk av både det offentlige og næringslivet.

– Flåtebrukere som drosjer, offentlig eide hydrogenbiler og flåter i næringslivet vil være viktig nå i startfasen. Det er lyst ut et drosjeprosjekt med støtte til 20 drosjer. Vi håper mange vil være interessert i å delta der, sier hun.

Mer fra Dagsavisen