Innenriks

Representerer få muslimer

Islamsk Råds nye styre representerer langt færre muslimer enn konkurrentene som nå vurderer å bryte ut.

Islamsk Råd skal være norske muslimers felles stemme. Men tall Dagsavisen har hentet ut fra Fylkesmannen i Akershus og regjeringen.no viser at Islamsk Råds nyinnvalgte styremedlemmer representerer moskeer som kun utgjør 25 prosent av medlemsmassen.

Til sammenligning representerer moskeene som har varslet å melde seg ut 36 prosent av medlemsmassen, med sine rundt 30.000 medlemmer.

Forstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, varslet onsdag at han sammen med flere moskeer vurderer en konkurrent til Islamsk Råd Norge. Han sier til Dagsavisen at de med det kan komme til å representere flere medlemmer:

– Tre-fire andre moskeer, eller kanskje sju-åtte til sammen, vurderer det samme. Til sammen kanskje opp mot 40.000 av medlemsmassen, anslår Ghozlan.

Det utgjør isåfall 48 prosent av IRNs medlemsmasse.

Debatt: Bak enhver nikab skjuler det seg en feig mann. (Kadra Yusuf)

13 prosent av alle

Fem av de største muslimske trossamfunnene vurderer nå å melde seg ut fordi de opplever at rådet ikke lenger representerer dem. Diskusjonen om rådet er representativt er langt fra ny – senest i sommer blåste det hardt rundt om IRNs midlertidige styre var lovlig tilsatt. Blant argumentene som har vært fremme er at rådet organiserer et veldig lite antall av Norges totale antall muslimer.

De ni nye styremedlemmene i Islamsk Råd kommer fra sju moskeer og en sammenslutning av moskeer rundt om i Norge, med til sammen 20.496 medlemmer, som utgjør kun 25 prosent av IRNs totale medlemsmasse som de selv oppgir å være 82.000.

Les også: Holdt hemmelig i tre dager - her er Islamsk Råds nye styre

Følger man beregningene brukt av meningsmålingsinstituttet Ipsos om at om lag 3,7 prosent av befolkningen nå er muslimer, er antallet muslimer i Norge 188.000.

De 20.496 medlemmene som utgjør medlemmene til rådets nye representanter utgjør ut fra denne beregningen 13 prosent av det totale antallet muslimer.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Alternativ er mulig

Kifo-forsker Sindre Bangstad sier det ikke er umulig å tenke seg at et alternativ som representerer flere medlemmer og andel muslimer enn det nåværende styret. Han mener det er verdt å merke seg at moskeene som nå rasler med utmeldingssablene er av betydelig størrelse sammenlignet med det nåværende styret.

– De er ikke bare viktige i kraft av sitt medlemstall, men også i kraft av den tyngden de har etablert i offentligheten, påpeker Bangstad.

Han sier at representativitet ikke er et formelt krav for å få tros-og livssynsstøtte.

– Men det er klart at det er en underliggende forventning at man organiserer seg på en demokratisk måte.

Representant for det mulige konkurrerende alternativet til rådet, Basim Ghozlan, mener imidlertid det ikke betyr så mye at styrerepresentantene kun representerer 1 av 4 IRN-medlemmer direkte.

– Representantene i styret representerer ikke bare de moskeene de kommer fra, men hele rådet, sier han.

Samtidig mener Ghozlan det er viktig å huske på at norske muslimer er en sammensatt gruppe, der mange nå ikke kjenner seg representert

– Det kan være bra at det finnes et alternativ for dem som ikke kjenner seg representert. Og med to handlekraftige fronter som myndighetene kan samarbeide med, fremfor en enhet, sier Ghozlan.

Les også: Krisemøte om Islamsk Råd

Mer fra Dagsavisen