Innenriks

Vedtok ny narkotikapolitikk

Også Senterpartiet vil nå se til Portugal i narkotikapolitikken.

###

Sp vedtok på helgens landsmøte å flytte oppfølgingen av narkomane fra straffesystemet inn i helsevesenet, og at det skal etableres tverrfaglige nemnder etter portugisisk modell som vurderer tiltak for personer som pågripes for besittelse av narkotika til eget bruk.

Les også: Slipp fangene fri – det er vår!

Portugal har opprettet en nemndordning som følger opp personer som pågripes av politiet for besittelse av narkotika til eget bruk. Nemndene er tverrfaglige og vurderer den enkeltes rusproblematikk og hvilken form for hjelp eller oppfølging hver og en har behov for. Ved gjentatte pågripelser har nemnden mulighet til å ta i bruk ulike sanksjoner som bøter, meldeplikt eller samfunnsstraff.

Sp-nestleder Ola Borten Moe var blant de som støtte dette forslaget. Kjersti Toppe og Jenny Klinge frontet et mer restriktivt alternativ som falt.

Les også: Ny ruspolitikk på trappene

Nikab

Som ventet ble et kompromissforslag om bruken Nikab vedtatt, hvor partiet går inn for å ha et nasjonalt regelverk mot ansiktsdekkende plagg på norske skoler, høyskoler og universitet. Et tidligere forslag om å forby nikab på offentlig sted, ble ikke vedtatt.

Det er i tråd med det et flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har innstilt på i Stortinget. Vårt Land skrev i høst at et flertall i komiteen vil ha nasjonale regler mot heldekkende ansiktsplagg på norske skoler. "Komiteens flertall, med medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, forventer at regjeringen kommer tilbake til Stortinget hurtigst mulig etter høringen med forslag til et regelverk som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner." heter det i merknaden.

Det ble heller ikke noe av Ola Borten Moe og programkomiteens forslag om å sikre trosstøtte kun til trossamfunn med norske statsborgere.

Les også: Trosstrid i Sp-toppen

Dissensen om å beholde gratisprinsippet for utenlandsstudenter i høyere utdanning, vant frem, noe Senterungdommen mobiliserte for. Ungdomspartiet vant også fram med et forslag om å si tydelig nei til reservasjonsrett for leger, når det gjelder abort og prevensjon.

Nye Veier forblir

Partiet vedtok også å beholde vei utbyggingsselskapet Nye Veier, men legge det under Statens Vegvesen, som innstilt.

Landsmøtet stemte også etter innstillingen når det gjaldt EØS-avstemming, og holder seg til å ha et framtidig mål om folkeavstemming om EØS-avtalen.

Les også: Vil beholde Nye Veier

Seier til venstresiden

Partiet vedtok også at det må bli en slutt på konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren, mener Senterpartiets landsmøte.
Et flertall stemte for et mer radikalt punkt på dette enn det flertallet i programkomiteen hadde gått inn for, skriver NTB.

Det ble også vedtatt at Senterpartiet skal «arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

Begge deler må ansees som seire til venstresiden i partiet, dagen etter at ledelsen i partiet måtte tre inn for å parkere et resolusjonsforslag om å stoppe "velferdsprofitørene".

Avviste Moes elbil-forslag

Senterpartiet går ikke inn for kutt i kjøpsstøtten til elbiler, slik nestleder Ola Borten Moe hadde gått inn for, men vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene, heter det i landsmøtevedtaket.

I dag får man mer støtte jo dyrere elbil man kjøper, men programkomiteen, som Borten Moe ledet, gikk inn for et fast støttebeløp. Dette ble altså avvist, skriver NTB.