Innenriks

– Bombe under velferdsstaten

Erna Solberg (H) må sette unge ledige øverst på agendaen, om hun er bekymret for velferdsstatens bærekraft, mener finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen (Ap).

– Vi må ikke bare tenke på å kutte utgifter, men ha en politikk for hvordan vi skal skape inntekter, sa statsminister Erna Solberg i et intervju med Dagsavisen mandag om framtida til velferdsstaten.

Solberg mener perspektivmeldingen de rødgrønne leverte i 2013, ikke vektla nok hvor viktig økt verdiskapning er for fremtidsutsiktene for Norge. De blåblå leverer sin egen perspektivmelding i slutten av måneden. Den vil belyse viktige utfordringer for norsk økonomi og bærekraften til de gunstige norske velferdsordningene.

– De rødgrønne var mer opptatt av å administrerer inntektene fra oljen, sa Solberg til Dagsavisen.

Finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen reagerer på skarp kritikk, men manglende svar fra Solberg i intervjuet.

I dag åpnet regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal, hvor de blåblå toppene skal snekre sitt siste statsbudsjett før valget til høsten.

– Om velferdsstatens bærekraft er viktig for statsministeren må ledigheten øverst på agendaen under regjeringens budsjettkonferanse denne uka, mener Ap-politikeren.

Unge ledige

Selv om det er noen færre registrerte ledige nå de siste månedene, går andelen som er i jobb ned, viser SSB-tall.

Marthinsen er spesielt urolig for ungdomsledigheten. Andelen unge utenfor arbeidsmarkedet er den høyeste siden midten av 90-tallet.

– Dette er potensielt en bombe under velferdsstaten, mener finanspolitikeren, og viser til et av Aps nye forslag for å få bukt med ungdomsledigheten.

– De som er født i 1990 eller senere skal ikke gå på arbeidsavklaringspenger i mer enn to år. Det skal kombineres med en jobbgaranti. I siste instans skal kommunene plikte å stille med en arbeidsplass, noe kommunene blir kompensert for, forteller Marthinsen.

Det er tilstanden i arbeidsmarkedet som vil avgjøre velferdsstatens fremtid, mener hun.

– Da må vi bruke de store pengene på å investere i vanlige folk i bredt, ikke bare de rikeste, slik høyresiden gjør med sine skattelettelser, sier Marthinsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skape nye jobber

Solberg angrep også Ap for at de skryter av å ha skapt mange nye jobber da de satt i regjering, samtidig som de ikke klarte å få de som sto utenfor inn i jobb.

I løpet av de tre årene de borgerlige har styrt landet, har sysselsettingen økt med 14.366 i snitt hvert år. I de rødgrønne årene fra 2005 til 2013 økte den samme statistikken med i snitt 44.800 hvert år, ifølge oppdaterte tall fra SSBs nasjonalregnskap, som NRK omtalte forrige måned.

– Samtidig som det har vært et oljeprisfall har det også vært lav rente og kronekurs. Det burde gitt grobunn for jobbskaping i konkurranseutsatt sektor, men det er omtrent ikke skapt nye jobber under denne regjeringen, sier Ap-politikeren.

Les også: – Ungdom taper

Bake kaken større?

At vi må skape for å dele, er innlysende, mener Ap-politikeren. Og selv om Høyre nå har gått inn for moderate skatteøkninger, mener hun partiet har problemer med å få regnestykket sitt til å gå opp.

– Når vi tidligere har forsøkt å få svar på hva moderate skattelettelser betyr, er det vist til det nåværende nivået på skattelettelser fra regjeringen. Det kan bety over 20 nye milliarder i skattekutt. Regjeringen skriver selv i nasjonalbudsjettet at dersom underskuddet på statsbudsjettet ikke skal fortsette å øke, vil det etter alle låste utgifter kun vil være 6–7 milliarder kroner til fri disposisjon i årene som kommer. Erna Solberg åpner altså for å bruke hele sitt handlingsrom på skattelettelser, sier Marthinsen og legger til:

– Det gir henne et kjempestort forklaringsproblem.

Marthinsen vil ha svar på hvordan Solberg kan forsvare videre skattekutt opp mot økende utgifter til helse og omsorg, vei og tog, samt forsvar og beredskap.

– Også i 2013 var svaret å bake velferdskaken større med skattelettelser. Det har ikke fungert, mener finanspolitikeren.

Kommentar: Helt ut av det blå (Hege Ulstein)

Mer fra Dagsavisen