Innenriks

Skal motivere til miljøomtanke

Nye læreplaner skal bidra til bedre miljø- og klimakunnskap, opplyser regjeringen.

– Vi har startet arbeidet med å gjennomgå alle læreplanene i skolen, og i den forbindelse skal vi også se på hvordan opplæringen knyttet til klima og miljø kan bli enda bedre, opplyser statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet.

Les også: Nei til klimaklokere elever

– Respekt

– I tillegg skal tre tverrfaglige temaer prioriteres, og bærekraftig utvikling er et av dem. Bærekraftig utvikling skal både romme miljøutfordringene og teknologiske endringer, og til sammen bidra til at til at elevene oppdras til å bli miljøbevisste, fortsetter han.

Thue opplyser også at regjeringen om kort tid vil sende et nytt forslag der skolens verdigrunnlag løftes ytterligere, på høring.

– Skolen skal bidra til at elevene utvikler forståelse for hva det innebærer å vise respekt for naturen, og bygge motivasjon og vilje til å ta vare på miljøet.

Dagsavisen har også stilt spørsmål til Klima- og miljødepartementet om Parisavtalen og nedleggelsen av «Generasjon Grønn». Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) svarer:

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Opp til direktoratet

– I Klima- og miljødepartementets instruks til Miljødirektoratet står det at etaten skal formidle pålitelig, aktuell og forståelig miljøinformasjon til allmennheten. Miljødirektoratet foretar selv prioriteringer av hvordan de utfører dette arbeidet. «Generasjon Grønn» var et opplegg i regi av Miljødirektoratet, og som de etter en grundig og helhetlig vurdering, valgte å legge ned.

Når det gjelder Parisavtalens krav om å styrke utdanning, opplæring og allmenn kunnskap om klimaendringer, viser Lunde til Kunnskapsdepartementet.

– I stortingsmelding nummer 28, vedtatt høsten 2016, fremgår det at bærekraftig utvikling skal bli ett av tre tverrgående temaer i skolen når det nå skal utarbeides reviderte læreplaner, påpeker han.

Les også: Helgesen: Informér mindre

Mer fra Dagsavisen