Innenriks

Slik vil Erna redde velferdsstaten

Norges utgifter øker, og inntektene synker, men svaret er ikke kutt i velferd. Det handler om å få folk i jobb, mener statsminister Erna Solberg (H).

Av Sofie Prestegård og Marie Melgård

I slutten av mars vil regjeringen legge fram sin perspektivmelding. Den vil belyse viktige utfordringer for norsk økonomi og bærekraften til de gunstige norske velferdsordningene.

I perspektivmeldingen fra 2013 heter det at offentlige utgifter vil være større enn inntektene om bare åtte år, i 2025. Statsminister Erna Solberg (H) røper ikke hvilke beregninger dagens perspektivmelding vil gi, men er klar på at løsningen ikke er massive velferdskutt:

– Vi må ikke bare tenke på å kutte utgifter, men vi ha en politikk hvor vi tenker på hvordan vi skal skape inntekter, sier Solberg til Dagsavisen.

Solberg mener perspektivmeldingen de rødgrønne leverte i 2013, ikke vektla nok hvor viktig økt verdiskapning er for fremtidsutsiktene for Norge.

– De rødgrønne var mer opptatt av å administrerer inntektene fra oljen, istedenfor å skape et større inntektsgrunnlag. Nå er vi der at vi må skape større inntekter, sier Solberg til Dagsavisen.

Les også: Solberg: – Viser hvorfor Støre ikke bør bli statsminister

I minus i 2035?

Den forrige perspektivmeldingen var krystallklar på at statens lommebok ikke er utømmelig: Dersom vi opprettholder 2013-nivået på velferden, vil Norge gå i minus i 2035 grunnet befolkningsutviklingen.

– Må vi ikke begynne å se på utgiftssiden også?

– Å gjøre sånne statiske fremskrivninger, minner meg om en matematikkoppgave jeg fikk da jeg studerte sosialøkonomi. Det var to indianerstammer som ikke kunne gifte seg med hverandre, så fikk de færre og færre barn. Når imploderer det, var spørsmålet. Jeg ga en besvarelse med to svar. Det ene var basert på hvordan du skal regne matematisk på det, som viste punket hvor de ville dø ut. Det andre svaret mitt var at de kommer til å ligge med hverandre på et tidspunkt. Det betyr at det utfallet vil ikke skje. Litt sånn er tankegangen i perspektivmeldingen også, sier statsministeren.

– Så, du er ikke så pessimistisk?

– Jeg er pessimistisk til politikere som ikke innser at vi må skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vurdere sykelønna

Under landsmøtet vedtok Høyre at statens utgifter over tid ikke skal vokse raskere enn fastlandsøkonomien. Men forslag om kutt i velferdsordninger, vant ikke frem: Både barnetrygden og kontantstøtten består, tross enkelt forslag om å kutte disse ytelsene. Høyre ønsker heller ikke å røre sykelønna. Istedenfor å kutte, vil partiet sette ned et utvalg som skulle vurdere ordningen. Det har ikke statsministeren noe imot, men hun mener det blir for enkelt å bare ta fram kuttkniven for å løse det voksende gapet mellom statens utgifter og inntekter.

– Mange mener svaret er enkelt: Kutt i ytelsene og få folk i jobb. Men sånn er det ikke. Når unge er uføre har det startet et sted. De har for eksempel ikke mestret skolen og falt utenfor. Vi har satt inn tiltak, som mer til psykisk helse, for å forebygge så vi ikke får flere unge uføre, sier Solberg.

Hun mener flere av regjeringens tiltak som skal hindre unge uføre, vil sørge for at spådommene fra perspektivmeldingen i 2013 ikke slår inn i 2035.

– Når Jonas Gahr Støre (Ap) angriper oss på at antall unge uføre har økt, så synes jeg det er uærlig. De rødgrønne skryter av at de skapte mange jobber, men de klarte ikke å få de som sto utenfor inn i jobb. Det er et varsel om at svaret ikke bare er å skape nye jobber. Det er en kjempeutfordring. Jeg kan ikke se at Ap har kommet med noen tiltak eller med noen forslag på Stortinget om dette.

Les også: – Som et spøkelse over landsmøtet

– Ikke store økninger

I morgen møter hun resten av regjeringen til budsjettkonferanse. Der blir nok gjennomgangsmelodien kjent:

– Det er ikke rom for de store velferdsøkningene. Det vil være en økning i utgiftene på grunn av alderssammensetningen i det norske samfunnet, derfor må vi finne muligheter for kvalitetsløft på de viktige områdene. Det handler ikke bare om å bevilge mer penger, men å organisere oss bedre, sier Solberg.

Kommentar: Helt ut av det blå (Hege Ulstein)

Mer fra Dagsavisen