Innenriks

Nå vil alle evaluere Libya

Høyre og Frp i utenriks- og forsvarskomiteen går nå lenger enn regjeringen: De mener Norges rolle i Libya-krigen bør gjennomgås.

Dette er et av de norske F16-jagerflyene som deltok i militæroperasjonen i Libya i 2011.

I april i fjor stemte Arbeiderpartiet, Høyre og Frp mot forslaget om å ettergå Norges bidrag i Libya-krigen i 2011. Men knapt ett år etter, har vinden snudd.

Som Dagsavisen har omtalt, er en samla opposisjonen for en evaluering.

Men nå er også Høyre og Frp på Stortinget positiv til tanken.

– Jeg mener vi har mye å lære av såpass alvorlige operasjoner som vi deltar i, og da bør vi kunne gå igjennom det i etterkant, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, til Dagsavisen.

– Personlig er jeg enig med Halleraker. Jeg synes det er naturlig at man gjør en evaluering når Norge har vært med i en militær operasjon, sier Christian Tybring-Gjedde, som er Frps forsvarspolitiske talsmann.

Les også: Regjeringen flytter norsk styrke til Vest-Irak

Andre toner

Tybring-Gjedde og Halleraker går dermed lenger enn hva regjeringen hittil har gitt uttrykk for.

I fjor var utenriksminister Børge Brende imot en evaluering av Libya-bidraget og begrunnet dette med at rapporten om Norges rolle i Afghanistan måtte på bordet først. Godal-rapporten kom på bordet i mars i fjor, og saken ligger nå til behandling hos Stortinget.

Men dette til tross: Brende har ikke gitt et utvetydig ja til at han ønsker en evaluering. På spørsmål fra Dagsavisen til Brende om han nå vil ta initiativet til en Libya-evaluering, svarte statssekretær Marit Berger Røsland at det ikke er naturlig for regjeringen og granske en beslutning tatt under den forrige regjeringen.

«Hvis det er et ønske om en slik evaluering, må det vedtas av Stortinget», skrev statssekretær Marit Berger Røsland i en e-post til Dagsavisen.

Høyre og Frps medlemmer av forsvars- og utenrikskomiteen vurderer det annerledes.

– Det ligger mye her som ikke er så lett å offentliggjøre, så noe kan halte. Libya er litt spesielt, siden nåværende regjering ikke var involvert på noe annet enn parlamentarisk nivå. Jeg blir stadig stilt overfor spørsmålet om aksjonen var riktig, og alltid svart at vi må spørre dem som i gangsatte det. Vi andre hadde ikke noe info annet enn det som ble sagt etterpå, sier Halleraker.

– Dermed er det kanskje større grunn til å ettergå bidraget?

– Jeg er for offentlighet. Jeg tror det er mye å lære av det, sier Halleraker.

– Det har vært etterlyst flere åpne diskusjoner om våre militære bidrag, og det er jeg helt enig i, sier Tybring-Gjedde.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sak til Stortinget

Som Dagsavisen har omtalt har Venstre og SV signalisert at de allerede nå, i forbindelse med Stortingets gjennomgang av Afghanistan-rapporten, vil foreslå at Norge også går Libya-oppdraget nøyere etter i sømmene. Siden Senterpartiet, KrF og også Arbeiderpartiet sier de støtter en gjennomgang, er det flertall for forslaget.

Selv om Halleraker og Tybring-Gjedde er positive til en gjennomgang, er de ikke like tydelige på om de vil støtte forslaget i komiteen:

– Jeg vet ikke helt hvor naturlig det er å ta dette inn i evalueringen av Afghanistan, men hvis det blir tatt opp som et representantforslag, er jeg ikke fremmed for det. Jeg kan ikke garantere hva Frps stortingsgruppe mener, men jeg tror vi kan støtte det. Såpass lenge etterpå må det være mulig å evaluere det vi har holdt på med militært. Det er mange ubesvarte spørsmål, sier Tybring-Gjedde.

På spørsmål om også Høyre vil stille seg bak et initiativ fra Venstre og SV, svarer Halleraker i Høyer slik:

– Jeg ser ikke at det er noe som vi ikke kan lære av til en annen gang. Men vi har ikke diskutert dette på Stortinget, det er bare min oppfatning, sier Halleraker.

– Vil du ta opp dette i Høyres stortingsgruppe i forbindelse med behandlingen av Afghanistan-rapporten?

– Hvis noen legger inn slike merknader, da må vi ta stilling til det, sier Halleraker.

Les også: Flertall for Libya-evaluering

Gledelig

– Det er gledelig. SV kommer til å foreslå en evaluering av Libya-operasjonen i Stortinget. Da håper jeg åpenhet blir til støtte, sier SVs Bård Vegar Solhjell om uttalelsene til Halleraker og Tybring-Gjedde.

Også Venstre og Senterpartiet er tilfreds med tonen fra regjeringspartiene:

– Så flott. Det var positive signaler. Det fortjener de som har gjort jobben for Norge. Da vil vi følge opp på Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Om de snakker på vegne av regjeringen, kan jeg love støtte fra Senterpartiet, sier Sps Liv Signe Navarsete.

Les også: Vil ha retningslinjer for norsk deltakelse i krig