Innenriks

Langer ut mot Syria-hemmelighold

– Jeg etterlyser ydmykhet, sier Liv Signe Navarsete. Hun mener regjeringen ikke har lært noe av Afghanistan-rapporten og kritiserer regjeringen for hemmelighold og manglende exitstrategi i Syria.

Bilde 1 av 2

I januar ville ikke utenriksminister Børge Brende avklare om hvorvidt opprørsgruppene Norge støtter militært i Syria, er omfattet av våpenhvilen som Tyrkia og Russland fikk forhandlet fram før jul.

Det bekymret Liv Signe Navarsete i Senterpartiet.

I et skriftlig spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ba Navarsete om en klargjøring av hvorvidt de norskstøttede gruppene stiller seg bak våpenhvilen eller ikke, i tillegg ville Navarsete vite hvem norske soldater faktisk trener opp i Syria.

Svarene hun fikk, har ikke beroliget henne.

– Dette er ikke klargjørende. Oppdraget fremstår bare mer og mer utydelig. Vi har ingen kontroll på hvem Norge egentlig støtter, hvordan forholder vi oss til våpenhvilen, og hva som skal skje i etterkant når oppdraget er ferdig. Jeg mener det er noe allmennheten burde opplyses om, sier Navarsete til Dagsavisen.

Les også: - Hva er vitsen med å gjøre et grundig arbeid når man ikke bruker det til noe

Mer offentlighet

I svaret fra forsvarsministeren heter det at gruppene Norge støtter, er en del av kampen mot IS, og at det ikke omfattes av våpenhvilen og de politiske forhandlingene.

Videre skriver Eriksen at hun av hensyn til sikkerhet for egne styrker ikke kan gi detaljer forbundet med operasjonen eller informasjon av operativ karakter. Det eneste hun bekrefter, er at det norske bidraget er en del av operasjon Inherten Resolve.

Søreide understreker at hun vil ha tett dialog med Stortinget, og at hun derfor gjerne informerer den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK) jevnlig.

– Forsvarsministeren svarer at hun skal orientere om dette i den utvidede utenriks- og forsvarskomité, men dét er det. Jeg har lenge vært skeptisk til DUUFK, som jeg mener ikke fungerer optimalt. Her møtes regjeringen og opposisjonen, men de største partiene har som regel snakket sammen, og de strør sand over alt det som blir sagt. Hvis det er innvendinger, er det tatt på forhånd. Vi andre har ingenting vi skulle sagt, og alle viktige debatter holdes unna det offentlige rom, sier Navarsete.

Navarsete mener Søreides svar vitner om at regjeringen ikke har tatt til seg noen av konklusjonene fra Afghanistan-utvalget ledet av Bjørn Tore Godal.

Godal-utvalget har gjennomgått det norske bidraget i Afghanistan-krigen, og etterlyser blant annet mer åpen debatt når Norge deltar i internasjonale operasjoner. En av konklusjonene i rapporten er at dagens ordning med lukkede høringer i DUUFK og brede redegjørelser på Stortinget, må forbedret.

– Jeg etterlyser litt mer ydmykhet her. Jeg synes man i større grad må ta innover seg det som ligger i Godal-rapporten og faktisk bruke det vi lærer fra andre sammenhenger, sier Navarsete.

Godal leverte sin rapport i fjor våres, og forsvars- og utenrikskomiteen behandler nå saken på Stortinget.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Exit-strategi

Utvalget peker også på behovet for klare exitstrategier når man går inn i militære oppdrag: «En exitstrategi må etableres. Nasjonalt må den ta hensyn til mål og begrensninger som ligger til grunn for norsk innsats», heter det i rapporten.

Heller ikke dette rådet følger regjeringen i Syria, mener Navarsete.

– Senterpartiet mener det har manglet en klar exitstrategi i alle operasjoner vi har vært med på. I Syria er vi med og trener opp grupper, men vi vet lite om hva som skal skje i neste omgang. Jeg kan ikke tvinge statsråden til å svare, men vi kan få opp den offentlige debatten om disse tingene. Jeg bruker gjerne muligheten i DUUFK til å ta opp ting, men da kommer det ikke fram for offentligheten.

– Enkelte vil mene Syria-bidraget allerede er mer avgrenset i tid og hva oppdraget faktisk sammenlignet med Afghanistan.

– Det er en mindre operasjon, og kan ikke sammenlignes med Afghanistan, men det foreligger ikke en plan for hva som skal skje når vårt oppdrag er ferdig. Hvordan skal et samfunn leve videre og stabiliseres? Hva er vår vei ut? Et viktig spørsmål er hva vi bruker norske ressurser til. Hva kommer denne gruppen til å støtte i framtida? Det er ganske labilt, og ulike grupper kan bytte side. Jeg tror ikke vi har helt kontroll. Flere i forsvaret har innrømmet nettopp det, at det er vanskelig å ha kontroll.

Les også: Flertall for Libya-evaluering

Likt svar

Dagsavisen har bedt forsvarsminister Søreide om å kommentere kritikken fra Navarsete. Forsvarsdepartementet har imidlertid sendt et skriftlig svar fra statssekretær Øystein Bø som er nær identisk svaret Eriksen sendte til Stortinget.

Den eneste endringen, er at departementet opplyser om at: «Oppdraget vil bli avsluttet når behovet for videre støtte ikke lengre er påkrevd».

Kommentar: Krig og ærlighet (Hege Ulstein)

Mer fra Dagsavisen