Innenriks

Frustrasjon over «smultringregion»

MANGEL: Akershus-politikere reagerer sterkt på at Oslo ikke innlemmes i hovedstadsregionen.

– Denne regionen henger bokstavelig talt ikke ihop. Det viktigste i hovedstadsområdet, er å få knyttet Oslo sammen med områdene rundt.

Det sier Marianne Aasen (Ap), stortingsrepresentant fra Akershus, til Dagsavisen.

Hun mener utfordringer med transport, miljø og arealplanlegging best løses med en samlet osloregion.

– Problemene med Fornebubanen, E18 og pendlerparking rundt viser hvordan vi sliter med styringen på tvers av fylkesgrensen mellom Oslo og Akershus, sier Aasen.

– Jeg forstår at man ikke vil bruke tvang mot Oslo, men da må man også la resten av sammenslåingen være frivillig.

Heller ikke i Høyres stortingsgruppe står jubelen i taket. Akershus-representant Henrik Asheim ser ikke hensikten med Viken-regionen uten Oslo.

– Bilkøen i Bærum står ikke til Drammen, den står til Oslo. Regionreformen river ikke ned det viktige skillet mellom Oslo og Akershus.

Asheim mener reformen bare er første skritt på veien.

– Har vi ikke et felles samarbeid mellom Oslo og randkommunnene, kommer det ikke til å bære i lengden. Utfallet kan bli at region Viken faller fra hverandre.

NHO Oslo og Akershus er skuffet over forslaget til ny region.

– Osloregionen er et tett sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Vi er helt entydig på at Oslo bør være med i en ny region. Dette blir som en smultring om man ikke får med Oslo, sier regiondirektør Nina Solli.

Hun mener at regjeringen bør inkludere Oslo i reformen.

– Å samle Oslo og Akershus er det mest presserende. Hovedstaden burde gått foran, vist vei og tatt med andre.