Innenriks

Ap vil si opp fengselsavtale med Nederland

Arbeiderpartiet vil lovfeste at straffedømte norske statsborgere skal sone i Norge, og vil si opp avtalen med Nederland om leing av fengselsplasser.

Som følge av for få soningsplasser i Norge, har norske myndigheter leid fengselsplasser i Norgerhaven i byen Veenhuizen, nord i Nederland.

Ap har hele tida uttalt seg negativ til denne avtalen, og i utkastet til nytt partiprogram foreslår Aps programkomité å: «Lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere og avvikle ordningen med leie av fengselsplasser i utlandet.»

– Vi vil heller bygge i Norge, og det er en rekke fengselsplasser som er prosjekterte, men som trenger penger. Det er det vi vil bruke pengene på, sier leder av programkomiteen Hadia Tajik til Dagsavisen.

Les også: Når fangene sendes til Nederland

– Tapt tid

Hun mener flere hundre fengselsplasser kunne blitt bygd de siste årene.

– Men Høyre og Fremskrittspartiet har heller valgt å leie plasser i Nederland. De har rett og slett tapt tid på denne måten.

– Vi ville aldri inngått en slik avtale. Når vi kommer i regjeringen vil vi ønske å avvikle den, sier Tajik.

Hun understreker at Ap må se på hvilke vilkår som står i kontrakten med Nederland og hvilke konsekvenser det å avvikle en slik avtale før tida vil kunne få.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Går ut i 2020

Regjeringen fikk flertall for å inngå avtalen med Nederland med støtte fra KrF.

– Alternativet hadde vært å akseptere soningskøene eller gi strafferabatt. Det mente vi ble feil, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han understreker at dette er en midlertidig ordning, som opphører når avtalen opphører.

– Det var viktig for oss at dette ikke skulle være en permanent ordning, men at den oppheves når avtalen går ut i 2020, sier Ropstad, som er justispolitisk talsperson for KrF.

Han viser til at det nå bygges opp mot 500 nye fengselsplasser som etter planen skal være klare i 2019.

– Om de plassene er klare er det ikke noen grunn til å ha denne avtalen med Nederland lenger, sier KrF-politikeren.

Les også: – Brudd på våre verdier

– Mange enkeltskjebner

Venstre valgte å ikke støtte avtalen med Nederland.

Justispolitisk talsperson i Venstre Iselin Nybø har hele tida ment det var prinsipielt problematisk å sende norske fanger til en annen stat for soning, men leflet med tanken om å støtte forslaget dersom daværende justisminister Anders Anundsen kunne garantere å redusere den utbredte bruken av glattcelle, som Norge gjentatte ganger er blitt kritisert for.

Nå er hun likevel glad for at hun valgte å ikke støtte regjeringen i denne saken.

– Du hører bare solskinnshistoriene om hvordan glattcellebruken går ned og soningskøene går ned, men jeg får innblikk i mange av de enkeltskjebnene som rammes, når norske fanger tvinges til å sone i Nederland. Dette er tragisk for dem som rammes, sier Nybø, som mener det er mange gode grunner til å avslutte avtalen.

Flere høringsinstanser advarte mot at forslaget om soning i annen stat kunne bryte med menneskerettighetene, blant annet Advokatforeningen og Legeforeningen, som var bekymret for fangenes rettssikkerhet, muligheten for rehabilitering, og rett til familieliv.

Les også: – Brudd på likhetsprinsippet

Nyeste fra Dagsavisen.no: