Innenriks

Ber Listhaug vurdere å ta imot flere flyktninger

Oppfordringen fra KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande kommer etter at Høyres utenrikspolitiske talsperson, Øyvind Halleraker, åpnet for at Norge bør ta imot flere flyktninger som følge av Trumps innreiseforbud for personer fra sju muslimske land.

– Det kan være mange land som bør ta imot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må se på hvilke muligheter vi har i Norge for å ta imot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA, sa Halleraker (H) til NRK mandag.

Kort tid etter sendte Høyres parlamentariske leder Trond Helleland ut en pressemelding der han understreket at Høyre står ved stortingsforliket om asyl- og flyktningpolitikken og at partiet ikke har planer om å endre på det.

Utspillet ble også imøtegått av innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp), som ga klar beskjed om at det ikke er aktuelt for Norge å ta imot flere flyktninger.

Hareide og Grande gir imidlertid sin fulle støtte til Halleraker, skriver Dagens Næringsliv.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Viser til asylforliket

KrF-lederen påpeker at Listhaug gjennom asylforliket er forpliktet til å vurdere hvor mange kvoteflyktninger Norge skal si ja til.

– Jeg synes Halleraker svarte godt. Vi har en avtale om 8.000 i perioden. Vi er enige om å vurdere det tallet mot slutten av perioden. Listhaug er forpliktet til å vurdere antallet kvoteflyktninger gjennom den avtalen vi har. Det går ikke an å tro at vi er upåvirket av andre lands hendelser. Men når vi åpner den diskusjonen, bør vi gjøre det med andre land og forplikte flere til å gjøre det som Norge har gjort, sier Hareide til DN.

Grande viser også til asylforliket fra 2014.

– Norge er blant de fem landene som tar imot flest kvoteflyktninger. Det er kjempebra. Det er en avtale Frp ikke er med på, men som Sylvi Listhaug vær så god bare må gjennomføre, sier Grande.

Hun mener krigen i Syria gir Norge grunn til å ta imot flere flyktninger, mens Hareide viser til de lave ankomsttallene i fjor sammenliknet med tidligere år.

– Hvis vi kan øke antallet og få flere land i Europa til å gjøre det samme, vil det være bra. Listhaug må se at det var et stort antall som søkte seg hit i 2015, et lavt antall i 2016 og enda lavere i år. Det gjør at vi har en kapasitet til å ta imot flere enn det vi trodde da vi inngikk avtalen. UDI har påpekt at vi bør ta imot flere kvoteflyktninger. Dette er også kvoteflyktninger vi ikke kan hjelpe der de er, som kristne med kors, journalister og homofile, sier Hareide til samme kilde.

Les også: Kraftige reaksjoner i Midtøsten

– Ikke aktuelt

Norge har mer enn nok med å integrere de flyktningene som kom i 2015, mener Listhaug.

– Etter rekordtilstrømmingen med over 31.000 asylsøkere i 2015 har vi mer enn nok med å integrere dem som er kommet til Norge allerede. Vårt land er i verdenstoppen med å bidra både til humanitær bistand i nærområdene og ved å hente ut reelle flyktninger gjennom FN. Det er ikke aktuelt for Frp og regjeringen å øke denne kvoten, sier innvandringsministeren til NTB.

– Norge tar et stort ansvar ved å ta imot kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær og i forhold til innbyggertall er Norge et av landene som tar imot flest, påpeker hun.

Heller ikke Arbeiderpartiet ønsker å øke antallet kvoteflyktninger.

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke Trumps motstand mot å ta imot flyktninger, sier hun til NTB.

Norge tar for tiden imot 3.120 kvoteflyktninger årlig gjennom FN-systemet – i tillegg til asylsøkerne som kommer av seg selv. Stortinget har også besluttet at Norge i løpet av i fjor og i år skal ta imot 1.500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas som et frivillig bidrag til EUs relokaliseringsprogram.

Fredag undertegnet Donald Trump en ordre der alle flyktninger nektes adgang til USA for 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Han innførte også et generelt innreiseforbud i 90 dager for personer fra sju muslimske land.

Samtidig slo Trump fast at 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Under Barack Obama var grensen 110.000 årlig.

Mer fra Dagsavisen