Innenriks

– Historisk stor feil

Arveavgiften, som den blåblå regjeringen fjernet i 2014, blir ikke gjeninnført av Ap.

Bilde 1 av 3

Sofie Prestegård og Marie Melgård

«Rockestjerneøkonomen» Thomas Piketty har vist hvordan ulikhetene vokser dramatisk og hvordan arv blir stadig viktigere enn arbeidsinnsats. Hardere skattlegging av arv og formue er løsningen om man vil bremse utviklingen, mener Piketty.

En som har trykket franskmannens teorier til sitt bryst, er Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han har selv besøkt Piketty på hans kontor i Paris, og for to år siden satt Støre klistret ved Pikettys side da økonomen gjestet Oslo.

«Er man så like i Norge at man ikke trenger arveavgift», spurte Piketty retorisk under sitt foredrag i universitetsaulaen.

Aps svar i dag er ja. For Støre går til valg på å ikke skattlegge arv. Det skuffer Piketty:

– Jeg mener det å fjerne arveavgiften helt er en historisk stor feil. De bør i det minste beholde den for dem med høy formue, sier Piketty til Dagsavisen.

Les også: Piketty angriper blåblå skattepolitikk

– Verdiene står i fare

I Dagens Næringsliv onsdag presenterte Ap sitt skatteopplegg for de fire neste år. Arveavgiften, som den blåblå regjeringen fjernet i 2014, blir ikke gjeninnført, og Ap vil kun hente inn igjen to tredjedeler av de blåblås skattekutt. Det tilsvarer 15 milliarder kroner mer i skatt innen 2021.

Piketty er skeptisk til retningen Ap peker ut med sitt skatteopplegg:

– Jeg frykter at den opplevde, og mye overdrevne frykten for skattekonkurranse, kan føre til at Norge mister sine sosialdemokratiske verdier, sier Piketty til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Debatt om arv

Ap har lenge gjort det klart at de ikke vil innføre den samme modellen for arveavgift som man hadde i 2013, men holdt døra åpen for at en annen form for beskatning av arv kunne bli en del av partiprogrammet for neste periode.

I finanskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2016 ba Ap om en «bredere debatt om arv som en stadig viktigere driver for økte forskjeller», og viste til at OECD og 18 av landets 20 fremste økonomer anbefaler Norge å gjeninnføre arveavgiften.

– Hvorfor vil dere ikke følge deres anbefalinger?

– Vi mener det er viktig å ha en bred debatt om hvordan formuesutviklingen er i Norge, men i dag har vi ikke en god modell for arveavgiften og mener vi treffer bedre med å skjerpe formuesskatten. Det gjør vi ved å øke satsen fra 1,1 til 1,2 prosent, sier Aps finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen.

– Er det ikke lenger behov for å skattlegge arv i Norge?

– Vi mener det er nødvendig å skattlegge formue, og arv blir til formue. Arveavgiften vi hadde traff dårlig de med stor formue. Da vi satt i regjering med SV hevet vi bunnfradraget kraftig, slik at det nesten ikke var penger igjen å hente der.

– Piketty mener det er en historisk stor feil å ikke gjeninnføre arveavgiften. Hva tenker du om det?

– For meg er det faktisk ikke så viktig hvilken skatt vi bruker. Noen land har valgt arveavgiften, mens andre land har løpende formuesbeskatning. Det har vi i Norge, sier Marthinsen.

Les også: Aps programforslag: Vil øke skattene med inntil 15 milliarder

Omkamp på landsmøtet

I fjor sommer sa AUF-leder Mani Hussaini til Dagsavisen at Ap måtte gå til valg på å øke skattene og innføre en ny form for arveavgift. I dag sier han dette:

– Jeg skulle ønske programmet hadde formuleringer på beskatning av bolig og formue, herunder arv, men dette blir en debatt landsmøtet kommer til å ta.

– Det blir omkamp om arveavgiften på landsmøtet?

– Det blir en diskusjon om dette på landsmøtet. Det er ingen tvil om hva AUF mener. Vi vil at Ap skal gå inn for arveavgift og skulle ønske programmet gikk tøffere til verks. Nå får vi se hvordan det lander. Uansett utfall mener jeg partiets skatteopplegg er bra for å skape nye jobber og utjevne forskjeller.

Hussaini understreker at han ikke ønsker å gjeninnføre den samme arveavgiften som i 2013.

– Den traff skeivt og de med største formuer vred seg unna. Dersom vi skal ha en ny beskatning, skal det skjerme minstepensjonistene og dem som har lite, og vi skal unngå at folk må selge barndomshjem for å betjene skatten.

Les også: Så ulike kan vi bli i Norge

– Ikke rart ulikhetene øker

Skatteopplegget faller heller ikke i smak hos Aps potensielle samarbeidspartner etter valget.

– Ap velger å ikke reversere milliarder i skattekutt, som de har brukt fire år på å kritisere. Det skjønner jeg ikke, sier Snorre Valen, finanspolitisk talsperson for SV.

– Hvorfor skal det være sånn at hver gang de borgerlige har makten, så økser de ned skattene, og så hentes de aldri inn igjen av Ap? Da er det jo ikke rart at ulikheten fortsetter å øke, legger Valen til.

Les også: Jo mer du arver, jo mindre jobber du

Mer fra Dagsavisen