Innenriks

Høie har blitt historisk

Etter å ha overlevd nok en rokering, blir Bent Høie (H) den helseministeren som har sittet lengst sammenhengende i norsk historie.

Jobben som helseminister har fått det dramatiske kallenavnet uriaspost. Uttrykket stammer fra den bibelske fortellingen om David og Batseba, hvor David plasserte soldaten Uria i en utsatt post ved fronten for at han skulle dø. Og historien viser at posten som helseminister er utsatt.

Tittelen helseminister ble først brukt på Werner Christie i 1992, og han med flere har passert tre år i statsrådsstolen. Men siden helseminister Bent Høie nå etter alt å dømme overlever fram til valget i 2017, blir han den første i Norge som sitter en hel fireårsperiode sammenhengende.

– Hva tenker du om det, Bent Høie?

– Jeg håper det er noe som sees i lys av at regjeringen leverer resultatet for pasientene i helsepolitikken, og vi skal fortsette å gjøre det. Ventetidene går ned, rus og psykisk helse prioriteres og det satses på kvalitet og kapasitet i omsorgen. Vi har håndtert vanskelige saker, men jeg mener vi har håndtert dem godt.

– Fryktet du at denne jobben også for deg kunne bli en uriaspost?

– Jeg har aldri vært enig i den beskrivelsen. Ja, det er mange vanskelige saker. Der er fordi helsepolitikk angår alle, ofte i sårbare faser av livet og handler i ytterste konsekvens om liv og død. Det er nettopp det som også gjør dette til et så givende område å jobbe med.

En rekke støysaker

Høie skled inn i jobben på reservasjonsrett-saken, og mer bråk har det blitt om sykehusene våre. Høie sto i sykehusstriden i Møre og Romsdal, sykehusnedleggelse i Rjukan og la fram en sykehusplan som også var gjenstand for diskusjon.

– Hvordan ser du selv tilbake på perioden din så langt?

– Ingenting i politikken er så givende som å se de reformene vi lovet i opposisjon ikke bare bli innført, men endre hverdagen til så mange pasienter og brukere. Jeg sa tidlig at jeg ikke ville unngå de mer utfordrende sakene. Da blir det tidvis støy i enkeltsaker, men det er de store og viktige sakene jeg håper og tror regjeringen vil bli husket for – fritt behandlingsvalg, nasjonal helse- og sykehusplan, reform av primærhelsetjenesten, opptrappingsplanen for rusfeltet og pakkeforløp innen kreft.

Ambisjoner for 2017

– Vil du nå skygge unna krevende saker for å unngå skandaler og holde perioden ut?

– Skandaler er aldri noe man søker, men verken før eller nå tror jeg unnvikende politikere er mer tillitvekkende hos velgerne enn de som tør stå for noe. Vi skal legge fram en stortingsmelding om bioteknologi til våren, og følge opp utvalget som har utredet ny styring av spesialisthelsetjenesten, som viser at vi fortsatt skal legge fram politikk i store og viktige saker.

Mer fra Dagsavisen