Innenriks

Monica Mæland stilles til veggs om Telenor

Lederen av næringskomiteen er overrasket over at næringsminister Monica Mæland (H) ikke avviser at Sigve Brekke var tema i samtaler med Telenor-styreleder Gunn Wærsted.

Bilde 1 av 2

Maktkampen i Telenor ble tema da Stortingets næringskomité behandlet Næringsdepartementets budsjett i går. Dagens Næringslivet har har skrevet at Telenors styreleder Gunn Wærsted i en samtale med Telenor-sjef Sigve Brekke i høst, ga uttrykk for at han burde gå av. Opposisjonen ville ha klarhet i hva Mælands rolle har vært i saken. Statsråden svarte at hun har jevnlig dialog med Telenors styreleder og styrelederne i alle de statlige selskapene.

– Den dialogen er fortrolig. Generelt kan jeg si at vi ikke gir råd eller uttrykk for synspunkter, sier Mæland.

Hun viser samtidig til Wærsteds uttalelser i pressen denne helgen, hvor hun innrømmer at selskapet er i en vanskelig situasjon.

– Det er enkelt å være enig i det. Jeg er opptatt av at styret nå må ta ansvar for den situasjonen, og tar de nødvendige beslutninger, sier næringsministeren.

Overrasket

Også leder av næringskomiteen, Geir Pollestad (Sp), presset statsråden. Han ville vite om konsernsjef Sigve Brekkes tillit har vært tema i samtalene mellom styreleder og statsråden, men fikk gjentatt svaret om at samtalene er fortrolige.

– Jeg er overrasket over at hun ikke bare kunne si at dette ikke har vært et tema. Det hadde vært greit å avklare for å skape ro, sier Pollestad til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samfunnsansvar

Også Line Henriette Hjemdal, som sitter i næringskomiteen for KrF, stusset på den ordknappe Mæland.

– At statsråden holder dialogen med styreleder fortrolig har jeg forståelse for, men jeg skjønner ikke at hun ikke kunne svare på om Telenor har levd tilstrekkelig opp til prinsipp 2 og 10 som ligger som bunnplanke for statens eierstyring, sier Hjemdal til Dagsavisen.

Åpenhet og samfunnsansvar er essens i de to prinsippene Hjemdal viser til.

Sponset militære

Mandag avslørte også DN at konsernets mobilselskap i Bangladesh sponset politiets spesialstyrker og forsvar i landet, og samtidig fikk bistand fra de samme myndighetene. Telenor erkjenner at selskapet burde fulgt opp kritikkverdige sponsoravtaler i Bangladesh bedre og anser saken som ferdig konkludert når det gjelder konsernsjef Sigve Brekkes håndtering.

Pollestad ser alvorlig på Bangladesh-avsløringen.

– Dette er uansvarlig. Næringsdepartementet mener dette ligger under selskapets ansvar, men jeg mener det også er opp til statsråden og se til at de føringene Stortinget har lagt for det statlige eierskapet er brutt eller fulgt i denne saken.

Mer fra Dagsavisen