Innenriks

Slår alarm om asylinnstramminger

Regjeringen vil trekke tilbake flyktningstatusen til 1.600 somaliere og setter rekord i antall barn som returneres til Afghanistan. Nå har 10 organisasjoner samlet seg om et felles opprop mot asylpolitikken.

– Det er en unison bekymring i organisasjonene for det som nå skjer på asylfeltet. Mye av politikken regjeringen gjennomfører er så urimelig og stygg at vi føler det er på sin plass å advare. Vi må sørge for at alle partiene på Stortinget forstår konsekvensene fullt ut, sier leder Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.

Sammen med ni andre organisasjoner i Asylpolitisk forum, har han skrevet et opprop mot en rekke av asylinnstrammingene regjeringen har gjennomført det siste året, eller har varslet at er på vei.

Les også: Klages inn for rettighetsbrudd

Sender ut kvinner og barn

Felles for dem alle er at de rammer mindreårige asylsøkere og barnefamilier hardt, påpeker Berglund Steen.

– Frp brukte lang tid på å komme i gang med innstrammingene, men de er i ferd med å skru skikkelig til. Nå kjører de en kampanje hvor de viser en mann med håndjern på ryggen som blir ført ut av landet. Det er en lurekampanje. De burde heller bruke bilder av gråtende barn og familiefedre, for det er disse som rammes hardest, sier han.

Reklamekampanjen Berglund Steen sikter til, er et bilde Frp har delt på sin Facebook-side med teksten «Gi et bidrag for en streng asylpolitikk». Bildet ble lagt ut etter at skuespiller Kristoffer Joner oppfordret til å donere penger til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) i innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs (Frp) navn. Bakgrunnen er Listhaugs positive omtale av en artikkel i New York Times 12. november. Der kommer det fram at Norge er det landet i Europa som tvangsreturnerer flest asylsøkere til Afghanistan. Flertallet av disse er kvinner og barn. Fra 2014 og 2015 har innvilgelsesprosenten for afghanere gått ned fra oppunder 40 prosent til rundt 7 prosent, viser tall fra NOAS.

– Vi er ikke like stolte av denne praksisen som Listhaug. Det er ingen grunn til å juble over at vi tar størst sjanser på at returene skal gå bra når vi vet at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan blir verre og verre. Etter at regjeringen fjernet rimelighetskravet til internflukt, kan familier sendes tilbake til landet, og situasjonen der vil kunne presse dem til å reise til områder der de risikerer å bli utsatt for farlige situasjoner. Kjernen i en verdig asylpolitikk er at vi ikke skal utsette mennesker for slikt, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Får psykiske problemer

Tidligere krevde loven at det må være «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt i trygge deler av hjemlandet. Dette rimelighetsvilkåret ble fjernet som en del av regjeringens asylinnstramminger tidligere i år. Det har også ført til at stadig flere enslige mindreårige får tidsbegrensede oppholdstillatelser. Ifølge tall fra UDI hadde 159 enslige mindreårige mellom 16 og 18 år tidsbegrenset opphold per 31. oktober 2016. Det er en mangedobling fra året før, da kun 15 enslige mindreårige hadde en slik tillatelse.

Praksisen er svært skadelig for ungdommene, ifølge Redd Barna.

– Det er bredt dokumentert at det er veldig vanskelig for ungdom å leve i uvisshet om hva som kommer til å skje når de fyller 18 år. Uvissheten gjør dem syke. Flere av dem har fått store psykiske problemer, noen har prøvd selvmord og andre driver med selvskading. Vi er også redde for hva som skjer med dem når de er blitt myndige. Vi vet at mange av dem forsvinner fra mottakene. Noen blir værende i Norge på ukjent adresse eller fortsetter på flukt andre steder i Europa, sier Camilla Scharffscher Engeset, spesialrådgiver for barn på flukt i Redd Barna.

Selv om Stortinget stemte ned regjeringens forslag om økt bruk av midlertidighet, er det i praksis det som skjer nå, konkluderer hun.

Les også: Kastet ut siste dag i fjerde

– Ikke Norge verdig

De 10 organisasjonene i Asylpolitisk forum er også bekymret for skjebnen til de 1.600 somaliske flyktningene som risikerer å miste flyktningstatusen etter at regjeringen i oktober instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) om å starte en prosess med tilbakekallelse av oppholdstillatelse.

– Sikkerhetssituasjonen i Mogadishu er ikke trygg nok til at disse personene ikke lenger har behov for beskyttelse. Vi er det eneste landet i Europa som fører denne politikken overfor konvensjonsflyktninger, så nok en gang skiller vi oss ut som mest restriktive. Tvangsretur av personer som har flyktningestatus har heller aldri blitt gjort før, altså har vi en helt ny rettstilstand i Norge. Det er helt urimelig at instruksen skal ha tilbakevirkende kraft overfor en gruppe som forventet å få varig opphold. Det er ikke rettsstaten Norge verdig, sier Martinsen i NOAS.

Berglund Steen i Antirasistisk Senter tror ettertiden kommer til å huske tilbake på vår tids asylpolitikk som inhuman.

– At vår ambisjon skal være å ta imot færrest mulig til Norge i en periode der folk drukner nesten daglig, kommer til å bli stående igjen. Dette er ikke vår Nansen-periode. Det er vår Listhaug-periode, sier han.

Les også: Joner: – Var sikker på at alle skjønte det var et samarbeid

– Rettferdig politikk

– Norge fører en streng og rettferdig asylpolitikk. Det innebærer at de som har krav på beskyttelse får det, blir bosatt i en kommune og kan starte integreringsprosessen. De som får avslag skal reise tilbake, helst frivillig, men om nødvendig med tvang. Dette står regjeringen og et bredt flertall på Stortinget bak, svarer innvandringsminister Listhaug i en epost til Dagsavisen.

Når det gjelder tilbakekallelsen av oppholdstillatelse, har regjeringen gitt en instruks med utgangspunkt i det brede stortingsforliket om at de som har midlertidig opphold i Norge skal få oppholdstillatelsen revurdert dersom forholdene i hjemlandet åpner for det, skriver hun.

Angående retur til Afghanistan, viser Listhaug til at beslutningene fattes av utlendingsmyndighetene på bakgrunn av informasjon fra Landinfo.

Debatt: Ingen barn på Trandum

Mer fra Dagsavisen