Innenriks

– Ledigheten har bitt seg fast

– Regjeringen tar ikke arbeidsledighetskrisen på alvor, mener påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen.

GOL (Dagsavisen): Tirsdag ble det klart at Hans Christian Gabrielsen etter all sannsynlighet blir valg som ny LO-leder på LO-kongressen til neste år. Gabrielsen er i dag 2. nestleder i LO og kommer fra Fellesforbundet.

Selv peker han på den fortsatt høye arbeidsledigheten som fagbevegelsens viktigste utfordring i tida framover. I september var det 135.000 arbeidsløse i Norge, viser tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse. Det utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 4,9 prosent i august.

– Ledigheten har bitt seg fast på et høyt nivå, det skapes ikke jobber, og det er behov for en kraftfull satsning på kompetanse i arbeidslivet slik at vi kan ruste ungdommen for morgendagens arbeidsliv. Når så mange står uten høyere utdanning enn fullført grunnskole, kan det bidra til utenforskap, sosial uro og situasjoner vi kjenner fra andre land som vi ikke ønsker i Norge, sier Gabrielsen.

Les også: Arbeidsledigheten på 4,8 prosent i september

– Det verste bak oss

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) trekker motsatt konklusjon. Hun mener arbeidsledighetstallene bekrefter at ledigheten nå er i ferd med å flate ut.

– Tallene er gledelige og jeg håper at vi nå har lagt det verste bak oss, men det er for tidlig å lene seg tilbake. Krisen er ikke over, og det kommer til å være beintøft i enkelte bransjer også framover. Derfor må vi sørge for økt aktivitet, sier Hauglie, som i går møtte fagbevegelsen under LO Stats kartellkonferanse på Gol.

En smådesperat tolkning av tallene, repliserer Gabrielsen.

– Hvis du griper etter et halmstrå på 0,1 prosent som ikke engang er innenfor feilmarginene for statistikken, fremstår det litt desperat. Faktum er at ledigheten ikke viser tegn til å gå ned, samtidig som jobbskapingen synker og undersysselsettingen øker.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Politikk som ikke virker

En av bransjene som sliter mest, er oljeindustrien. Neste år er oljeinvesteringene ventet å falle med 18,2 prosent sammenliknet med 2016, ifølge SSB.

For å bøte på situasjonen, har regjeringen blant annet satt av 4 milliarder kroner til en egen tiltakspakke mot arbeidsledighet. I revidert budsjett for 2016 ble pakken styrket med 950 millioner kroner. Dermed har regjeringen i praksis kuttet støtten til de arbeidsledige med 1 milliard, sa Gabrielsen til Dagsavisen da statsbudsjettet ble lagt fram i september.

– Regjeringen bidrar ikke til å sette kommuner og fylkeskommuner i stand til å ruste seg enda mer. Fall i sysselsettingsraten er ikke spesifikt for vestlandsfylkene. Det skjer i flere fylker. Hovedproblemet er at det ikke skapes nok jobber og at man reduserer regionale utviklingsmidler i en situasjon hvor behovet er ekstra stort.

Han mener regjeringen ikke tar arbeidsledighetskrisen på alvor.

– Vi har dessverre en regjering som holder fast på en politikk som ikke virker. Jeg må innrømme at jeg er rystet når jeg ser hvilket kaos som har utviklet seg i budsjettinnspurten. Arbeidsledigheten er ikke engang tema i forhandlingene. Når man i tillegg har redusert tiltakene for å få flere i jobb, sier det noe om hva som er regjeringens jobb nummer én.

Mer fra Dagsavisen