Innenriks

Oslo får sølv i grønn konkurranse

2.plass i klimakonkurranse for sine fossilfrie byggeplasser.

Bilde 1 av 2

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble i kveld kåret til årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren.

Men Oslo kommune blir premiert med 2.plassen for sitt arbeid med fossilfrie byggeplasser. 

En fjerdedel fra annleggsmaskiner

For første gang i Norge er det bli krevd at alle anleggsmaskiner på en byggeplass skal være elektriske eller gå på biodiesel.

I Oslo kommer en fjerdedel av klimagassutslippene innen transportsektoren fra anleggsmaskiner. I tillegg kommer utslipp fra diesel og gass til oppvarming av byggeplass. Med et mål om å halvere de totale klimagassutslippene i Oslo innen 2020 inngikk Omsorgsbygg et samarbeid med Bellona i desember 2015 for å få til fossilfrie byggeplasser. Omsorgsbygg, som bygger sykehjem og barnehager, skal stille krav til utslippsreduksjon fra byggeplasser i alle prosjekter fra 2017.

"Oslo tar tak i utslipp fra anleggsvirksomhet, som står for en overraskende stor andel av transportutslippene. Det har stor betydning at Oslo viser vei for offentlige og private utbyggere ved å stille krav om fossilfrie byggeplasser. Tiltaket kutter store utslipp og bidrar til å bygge opp et marked for klimavennlige anleggsmaskiner i Norge og internasjonalt", er juryens begrunnelse.

Nybrottsarbeid

Der har blant annet Cicero-sjef Kristin Halvorsen sittet. Hun roser Oslo for 2.plassen.

– Oslo har tenkt innovativt og jobbet systematisk for å få ned utslippene i en sektor som står for en stor andel av utslippene. De premieres her for at de gjør et nybrottsarbeid som andre kan bli inspirert av, sier Halvorsen til Dagsavisen.

Hun er med som jurymedlem for første gang, og har sammen med resten av juryen fått tilsendt 18 søknader. Det er rekordmange, ifølge Zero.

–  Vi ser at det er mange godt begrunnede initiativ der ute i kommunene, og konkurransen var hard. At Oslo går foran er spesielt viktig. Ikke bare fordi de som hovedstad og en stor by har store utslipp, men også fordi de har råd til prøve ut og sette et eksempel som mindre kommuner kan følge, sier Halvorsen.

Hordaland på topp

Det var likevel en fylkeskommune på andre siden av fjellet som imponerte juryen mest.

Hordaland fylkeskommune har satt krav om utslippskutt på minst 55 prosent i anbudene for sine 17 fergestrekninger, hvorav de sju første er tildelt i år. Med el-drift på disse sju strekningene oppnås det kutt på mer enn 87 prosent av utslippene sammenlignet med eksisterende ferger.

"Dette er et svært viktig foregangsprosjekt som viser kraften i å stille sterke miljøkrav i offentlige innkjøp. Tiltaket vil ha store ringvirkninger til andre fylkeskommuner og bidrar til en grønnere skipsnæring", fastslår juryen.

Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass.

Konkurransen ble i år arrangert for sjette gang, med mål om å skape oppmerksomhet om innovative og effektive klimaløsninger i store og små kommuner og i fylkeskommunene.

Mer fra Dagsavisen