Innenriks

– Svartmaling av Nye Veier

Det er feil at det private veiselskapet vil bygge dyrere og dårligere, mener både Høyre og Nye Veier-direktøren.

Tre LO-forbund og For Velferdsstaten gikk fredag ut i Dagsavisen og krevde at det statlig eide aksjeselskapet Nye Veier AS blir avviklet dersom Arbeiderpartiet vinner valget neste år. Bakgrunnen er en rapport De Facto har utarbeidet for forbundene. Den konkluderer med at privatiseringen av norske veier vil føre til mer byråkrati, unødvendig dobbeltarbeid, høyere kostnader og dårligere veistandard.

Helt feil, mener både Høyre og Nye Veier-direktøren.

Les også: LO-forbund slakter regjeringens veiselskap

– Ønsker å svartmale

– Det skinner gjennom at rapporten ønsker å svartmale Nye Veier AS, og som til tross for å være laget av De Facto er full av faktiske feil, sier Nikolai Astrup (H), som er leder av transportkomiteen på Stortinget.

Han reagerer blant annet på at De Facto skriver at «deler av prosjekteringen kan bli outsourcet til private» med Nye Veier, og viser til at Statens vegvesen allerede outsourcer prosjekteringstjenester for 2–3 milliarder kroner i året.

– Jeg leser De Facto-rapporten som at de i praksis skulle ønske at staten sto for all veibygging med egne ansatte. Det ville vært destruktivt for innovasjon og nytenkning i anleggsbransjen, et område hvor produktiviteten har stått i stampe lenge. Jeg mener vi må gi Nye Veier tid til å vise hva de får til. Jeg har store forventninger til at deres arbeidsmetodikk og tilnærming vil gi mer vei for pengene, og mener de viser gode signaler til nå, sier Astrup.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samme kvalitetskrav

Også administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier AS mener rapporten inneholder faktafeil. Hun understreker at veiselskapet er underlagt samme krav til kvalitet som Statens vegvesen.

– Det er en selvfølge i dag at vi skal bygge med riktig kvalitet. Måten vi har valgt å gjøre det på, er at vi har lagt kravet til vedlikehold inn i kontrakten til entreprenøren, slik at han står ansvarlig for vedlikeholdet gjennom 20 års drift. På den måten sikrer vi at entreprenøren har et tydelig ansvar for en kvalitetsbevisst gjennomføring, sier Hovland.

Les også: Nye veier flere år tidligere

– Kan kutte kostnader

Hovland avviser at veibyggingen blir dyrere når ansvaret deles på to forskjellige selskap.

– Vår hovedutfordring er at vi skal redusere tida som går med til planlegging, bygging og drift, samtidig som vi skal ha lavere kostnader. Gjennom effektivisering av bransjen ser vi allerede nå at det er mulig. Det handler om at vi gjør ting på en annen måte og tenker nytt i gjennomføringen, samtidig som vi samarbeider tett med det tilgjengelige fagmiljøet, sier Hovland.

Les også: Ikke i veien for vei

Mer fra Dagsavisen