Innenriks

Blåser opp til skattestrid i Høyre

Det strides om penger, pels og barnetrygd innad i Høyre. Ikke alle på grasrota er fornøyd med Torbjørn Røe Isaksens programutkast.

Bilde 1 av 3

Hvilken politikk Høyre skal gå til valg på neste år, er nå i støpeskjeen, og i dag er det frist for å spille inn endringsforslag til programforslaget Torbjørn Røe Isaksen la fram i september.

Som leder av programkomiteen la han fram et programforslag som spilte opp til debatt. Det blir det om både penger, pels og familiepolitikk, for å nevne noe.

Blant annet gikk komiteen inn for at Høyre ikke lenger skal fjerne formuesskatten helt, kun på arbeidende kapital. Den nye skattepolitikken får flere av Høyres fylkeslag til å rynke på nesen.

Les også: Vil fjerne barnetrygden

Skattekutt-krangel

Minst fire fylkeslag vil gå imot det som oppfattes som en skattekutt-revers: Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Oppland og Oslo.

– Mange er skeptiske til at Høyre skal avlyse egne ambisjoner om skattelettelser og å fjerne formuesskatten, sier leder i Oppland Høyre, Svein Håvar Korshavn.

Oslo Høyre har spilt inn at Høyre bør gå inn for å fjerne formuesskatten helt.

I Sogn og Fjordane vil de også at Høyre skal klinke til og gi vesentlig mer i skattelettelser til de med formue.

– Vi vil ha vesentlig større bunnfradrag, gjerne ti ganger det som er i dag eller mer, sier fylkesleder Vidar Grønnevik i Sogn og Fjordane.

Mens de i Sør-Trøndelag har en annen oppfatning som er mer i tråd med programkomiteen.

– Vi er enig i formuleringen om moderate skattelettelser i den neste stortingsperioden. Det gir ikke mening å gå veldig hardt til verks etter nettopp å ha landa en bred skattereform i Stortinget, sier fylkesleder Yngve Brox i Sør-Trøndelag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Pro pels

Det er til sammen åtte punkter der programkomiteen er delt. Ett av dem er om pelsdyrnæringen. Et mindretall med Rogaland-representant Tina Bru i spissen vil avvikle pelsdyrnæringen. Det er Rogaland Høyre lunkne til.

– Nei, vi vil ikke avvikle pelsdyrnæringene, sier Elin Schanche, fylkesleder i Rogaland.

Dissensen i programforslaget har liten støtte også i Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag Høyre.

– Skal Høyre forby pelsdyrnæringen? Hva er det neste da? Da kan vi ikke ha verken kyllingproduksjon, eller dyr i dyreparker. De lever i hvert fall ikke i et naturlig habitat, sier fylkesleder Anders Kiær i Nord-Trøndelag.

I likhet med de andre fire fylkeslagene vil de heller pålegge strengere krav til dyrevelferd, enn å avvikle næringen.

Mot barnetrygd kutt

Det er ikke bare formuesskatt og minkfarmer som skaper debatt innad i Høyre. Også om familiepolitikken er det duket for nye dragkamper.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, vil flertallet i Høyres programkomité erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO. Mindretallet vil beholde barnetrygden, men vurdere alternative innretninger for å sikre familier med dårlig råd. Leder av programkomiteen, Torbjørn Røe Isaksen, tilhører mindretallet.

Dette ser ut til å bli en vanskelig sak for partiet.

Rogaland Høyre er blant dem som ikke er spesielt begeistret for det forslaget.

– Vi vil ikke erstatte barnetrygden med gratis barnehage og SFO, sier Schanche.

De får støtte fra Sør-Trøndelag Høyre.

– For det første er det ikke noe som er gratis her, alt er skattefinansiert. For det andre vil dette ta fra familier muligheten til å legge opp familielivet selv. For mange barnefamilier er barnetrygden fortsatt viktig, sier Brox.

Les også: Frp vil ha nytt politi

Oslo mot kontantstøtten

Høyres programkomité maner også til omkamp om kontantstøtten, som de vil la lokalpolitikerne bestemme om de vil ha den eller ikke.

Oslo Høyre går lenger og har vedtatt at de vil fjerne kontantstøtten helt.

Det vil også bli nye runder om fedrekvoten. I 2010 fattet Høyre et landsmøtevedtak om å avskaffe pappakvoten, men nå vil flertallet i programkomiteen gå bort fra standpunktet om å fjerne dagens fedrekvote på ti uker. Det vil også Sør-Trøndelag og Rogaland Høyre.

– Vi vil opprettholde dagens ordningen fordi vi ser at det er med å skape holdninger som gjør at far tar ut mer permisjon, sier Schanche.

Les også: Vil doble flyseteavgiften

Mer fra Dagsavisen