Innenriks

– Gresset grønnere på blå side

Høyre hevder Arbeiderpartiet ikke presenterer noe nytt i sin klimapakke. Regjeringen baner vei i norsk klimapolitikk, og Ap dilter etter, mener Nikolai Astrup.

1 av 4

Av Sofie Prestegård og Stian Fyen

– Det nytter ikke å legge fram en ny klimapakke en gang i halvåret når innholdet er det samme. Jeg kan bare slå fast at Arbeiderpartiet er fornøyd med regjeringens satsinger, sier Høyre-politiker Nikolai Astrup til Dagsavisen.

Samtidig som budsjettforhandlingene med den store klimaknuten fortsetter på Stortinget, angriper Høyre Aps alternative budsjett. Han mener gresset er grønnere på blå side.

Avgifter

Arbeiderpartiet øker klimaavgiftene med i sum 2,3 milliarder kroner, og legger seg på regjeringens linje når det gjelder bensin- og dieselavgiftene, med kun 15 øre ekstra på diesel. Samtidig går Ap imot regjeringens forslag om redusert årsavgift, og øker avgiftene på mineralolje, svovelavgift og CO2-avgift på mineralske produkter.

Venstres Ola Elvestuen har allerede uttrykt at han ikke er imponert over Aps nye toner i klimapolitikken. Også Astrup mener Ap bruker pisken for å ta inn inntekter framfor å redusere klimautslipp.

– Regjeringen gjør det dyrere å bruke bil, og billigere å eie bil, mens med Ap blir bare alt dyrere, sier Astrup.

At Ap vil øke skattene og avgiftene med totalt 10,5 milliarder, representerer den store forskjellen mellom partiene.

– Gjennom vår periode har vi gitt næringslivet skattelettelser. Det gjelder også de selskapene som skal lage de nye grønne arbeidsplassene, sier Astrup.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– To onder

Marius Holm i Zero uttalte i gårsdagens Dagsavisen at dersom Venstre og KrF velger å stemme for regjeringens klimasatsing framfor Arbeiderpartiets, ville de ikke lenger ha troverdighet i klimaspørsmålet. Også Nina Jensen i WWF Norge har uttrykt langt mer begeistring for Arbeiderpartiets klimaopplegg, som hun mener er «betydelig grønnere» enn regjeringens.

I resten av miljøbevegelsen framstår valget mellom det blåblå budsjett og Aps klimapakke, som å velge mellom pest eller kolera.

– Vi ser klart på avgiftssida at Ap ikke er villige til å gjøre mer enn regjeringa, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet og legger til:

– Jeg velger likevel Ap-ondet, fordi de har mer til skogvern og har rettet opp kuttet i Miljødirektoratet.

Her får hun støtte fra Truls Gulowsen i Greenpeace.

– Det er åpenbart at Aps forslag er bedre. Det regjeringen foreslo er jo grusomt pinlig. Problemet til Arbeiderpartiets forslag er at det ikke inneholder nok av det som trengs, og det er vesentlig dårligere enn det alternativet Venstre forsøker å få regjeringen med på, sier han.

Biodrivstoff

Både Lundberg og Gulowsen er kritiske til at Arbeiderpartiets hovedsatsing på klima er biodrivstoff, som de mener vil bidra til å bygge ned norsk skog.

Ap går inn for å øke innblandingsprosenten av biodrivstoff.

Også her sier Astrup velkommen etter.

– Ja, dette er i tråd med resten av Stortingets ambisjoner, og ikke noe nytt, sier Astrup.

Kollektiv

Når det gjelder kollektivsatsing bevilger Ap 700 millioner kroner til bymiljøavtaler, som skal gå til å utbedre kollektivtilbudet i byene og 600 millioner til Jernbaneverket.

* Totalt blir det 1,3 milliarder kroner til buss og bane i Ap alternative 2017-budsjett.

* Mens regjeringens kollektivbevilgninger er på 1,5 milliarder kroner for 2017-budsjettet.

– Vi har gjort et gigantisk løft for kollektivtilbudet i forhold til den rødgrønne regjeringen. Vi har bevilget over 4 milliarder kroner til kollektiv de siste tre årene, nesten 6 milliarder med 2017. Til sammenligning bevilget den rødgrønne regjeringen 1,8 milliarder kroner mellom 2010 og 2013, sier Astrup.

Fangst og lagring

Til CO2-fangst og – lagring setter Ap av 150 millioner. Mens regjeringen setter av 1,1 milliard til dette, ifølge Høyre.

– Vi har satt av nok penger til å finansiere fremdrift på de tre karbonfangst- og lagringsprosjektene på Klemetsrud i Oslo, Norcem i Breivik og Yaras ammoniakkfabrikk, sier Astrup.