Innenriks

Slakter ny plan for E18

Byrådet i Oslo slakter Bærum kommunes plan for den videre utbyggingen av E18.

Bilde 1 av 2

Bærum kommunes forslag til områderegulering for Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu, er ifølge byrådet i strid med:

­  • Nasjonale klimamål

­  • Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

­  • Oslo kommunes klimastrategi

­  • Den reviderte avtalen om Oslopakke 3

Les også: Trodde du de var enige om E18?

– Økt veikapasitet

Det som i første rekke vekker byrådets harme er den delen av planforslaget som omhandler strekningen Strand-Ramstadsletta.

– Gjennom forhandlingene om Oslopakke 3 ble det fjernet et planlagt nytt bilfelt inn til Oslo på strekningen Lysaker-Strand. Det var viktig for å få ned luftforurensning og klimautslipp, og for å skape mer og bedre byliv i Oslo, påpeker Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling.

Men forslaget til Bærum kommune tar ikke opp i seg den naturlige konsekvensen av bilfeltet som ble fjernet, mener hun. Videre fra Strand til Ramstadsletta er det nemlig fortsatt de gamle planene som gjelder, i det nye planforslaget. Det innebærer ikke bare en ny bussvei, men også en ny lokalvei og ett ekstra bilfelt på E18.

– Disse planene vil gi økt veikapasitet inn til Oslo, sier Marcussen.

Det passer byrådet i Oslo svært dårlig.

– Vårt mål for Oslo er bedre kollektivtransport, flere sykkelveier og mer liv i byen, framfor økt biltrafikk og forurensning, understreker Marcussen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Uenige om resten

E18 gjennom Asker og Bærum, den såkalte Vestkorridoren, er blitt omtalt som Norges viktigste veistrekning. Den er iallfall helt sikkert Norges mest omtalte, etter flere års krangel om hvordan den bør eller ikke bør bygges ut.

Utbyggingsplanene er del av det enorme samferdselsprosjektet Oslopakke 3. I juni ble Oslo og Akershus enige om en revidert Oslopakke 3-avtale, etter tøffe forhandlinger.

– Strekningen Lysaker-Drengsrud ligger inne i denne avtalen. Vi går nå i gang med første byggetrinn, kunngjorde fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, da.

– Vi er enige om å være uenige om resten, supplerte byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun gjorde det da klart at nye forhandlinger i 2020 var nødvendig før en eventuell videre utbygging av E18 i Vestkorridoren kunne fortsette.

Les også: Her er «nye» Oslopakke 3

– Sterkt bekymret

Marcussen reagerer derfor kraftig på planforslaget til Bærum kommune.

– Jeg er sterkt bekymret over at 185 personer dør for tidlig av luftforurensning hvert år i Oslo. Vi trenger et godt samarbeid med nabokommunene for å redusere helserisikoen som luftforurensning utgjør, og det tror jeg Bærum er enig med meg i. Når vi i vår ble enige i Oslopakke 3-forhandlingene om å utrede alternativer, skjønner jeg ikke hvorfor Bærum vil regulere dette området før nye alternativer er på bordet, sier Marcussen.

Hun og resten av byrådet er heller ikke fornøyd med hvordan de grønneste trafikantene er blitt tilgodesett i planforslaget.

– Byrådet mener løsningene for bilistene er betydelig bedre enn løsningene som er lagt inn for syklistene. Derfor foreslår vi at det utredes alternative sykkeltraséer og sykkelløsninger som gir mer sammenhengende og enhetlig utforming og standard i Vestkorridoren i Bærum og Oslo, opplyser Marcussen.

Les også: Åpner for billigere E18-prosjekt

– Må utsettes

Planforslaget til Bærum kommune, som er lagt ut til offentlig ettersyn, er utarbeidet av Statens vegvesen. Oslos høringsuttalelse om forslaget, vil bli behandlet under bystyrets møte 16. november. Da vil byrådet foreslå at behandlingen av den delen av planforslaget som gjelder Strand-Ramstadsletta, utsettes. En behandling av denne delen av forslaget bør først skje etter at Statens vegvesen har fått utarbeidet alternative løsninger for strekningen, mener byrådet. Både Oslo og Akershus har bedt om slike alternativer gjennom Oslopakke 3.

Forsvarer planen

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune, forsvarer reguleringsplanen.

– Vi mener det er viktig at reguleringsprosessen ikke stopper opp, også av hensyn til de mange som bor langs traséen og som har ventet i 20-30 år på en avgjørelse. Mange har uttalt at de ikke kan leve med usikkerhet lenger, forteller Wøhni.

Samtidig påpeker han at reguleringsplanen ikke vil være til hinder for en eventuell framtidig nedskalering av E18 også på strekningen Strand-Ramstadsletta.

– Vi har mulighet til å optimalisere planen senere, hvis Statens vegvesen skulle legge fram forbedrede løsninger som kan gjøre prosjektet billigere eller som innebærer mindre kapasitet.

– I det ligger også at planlagte nye felt kan bli fjernet?

– Ja, vi er ikke pliktig til å oppfylle hele reguleringen.

Les også: Bompenger stridens kjerne i E18-forhandlinger

Nyeste fra Dagsavisen.no: