Innenriks

Oljemotstanden øker i LO

Handel og Kontor og El & It støtter Fagforbundets forslag om å verne nordområdene, men møter motstand fra øverste hold.

Bilde 1 av 2

Det er duket for kamp om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) på LO-kongressen neste år. Denne uka sendte LOs største forbund, Fagforbundet, et forslag til kongressen om varig vern av de sårbare nordområdene, skriver VG. Forbundet tar også til orde for en gradvis nedtrapping av oljeaktiviteten i Norge for å følge opp klimaforpliktelsene i Paris-avtalen. Forslaget får nå støtte fra to andre tunge forbund i LO: Handel og Kontor og El & It-forbundet. Landsmøtet til Handel og Kontor skal i dag stemme over om de støtter innstillingen fra forbundsstyret om å verne nordområdene.

Leder: Vern av LoVeSe

– Omstridt og konfliktfylt

– Det er viktig for oss at LO viser et sterkere klimaengasjement på kongressen, av flere grunner. For det første mener vi det er greit at oljeindustrien har vikeplikt overfor fiskerinæringen og andre viktige næringer framover. For det andre ønsker vi en dreining mot mer fornybar energiproduksjon og forbruk, og da kan vern av LoVeSe være en god symbolsak, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i El & It.

Industri Energi har allerede varslet at de vil kjempe mot forslaget fra Fagforbundet. Også Fellesforbundet har piggene ute. Andersen tror frontene blir steile på neste års kongress.

– Det er ingen tvil om at dette forslaget er omstridt og konfliktfylt. Spørsmålet er hvordan det vil håndteres, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Støtter industriforbundene

LO-leder Gerd Kristiansen står på sin side fast ved at nordområdene bør åpnes for konsekvensutredning. Hun viser til handlingsprogrammet som ble vedtatt på LO-kongressen for fire år siden. Der står det at «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».

– Jeg står selvsagt på vedtaket fra sist LO-kongress. Akkurat dette vedtaket synes jeg også er et godt og balansert vedtak som tar opp i seg ulike hensyn, skriver Kristiansen i en sms til Dagsavisen.

Når det gjelder oljekonflikten mellom de ulike forbundene, er det «helt naturlig i en demokratisk organisasjon», skriver hun videre.

Tror på kompromiss

Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet har liten tro på at LO vil vedta en ny oljepolitikk neste år.

– Per dags dato er det ikke sannsynlig. I en forslagsprosess er det posisjonene til den enkelte som skal synliggjøres, men politikken utvikler vi sammen. Vi har gode tradisjoner for å komme fram til brede kompromisser, sier Eggum.

Han levner imidlertid liten tvil om hva han synes om forslaget fra Fagforbundet.

– Det er dårlig miljøpolitikk. Spørsmålet om vi skal åpne nordområdene for petroleumsvirksomhet er én ting. Der mener vi kunnskap er avgjørende. Når det gjelder forslaget om å fase ut norsk oljevirksomhet fram mot 2020, er det livsfarlig retorikk. Da blir det umulig å gå videre med fase to på Johan Sverdrup-feltet, og vi vil ha skuslet bort flere hundre milliarder kroner i investeringer.

Både Eggum og forbundsleder Leif Sande i Industri Energi avviser at det er aktuelt for forbundene å melde seg ut av LO dersom kongressen går inn for varig vern av LoVeSe.

– Det er en diskusjon vi ikke har tatt. Når det er sagt, ser jeg ikke vekk fra at et slikt vedtak vil gjøre det mye vanskeligere å konkurrere om medlemmer, sier Sande.