Innenriks

Avviser at kongen har brutt noen regler

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener kongefamilien alltid har hatt lov til å bruke hoffets midler på vedlikehold av private eiendommer. Likevel har han i år endret budsjettformuleringen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avviser å ha endret reglene for å hjelpe kongen.

– Vi har ikke endret noe regelverk, men vi har tydeliggjort budsjetteksten. Det er viktig å huske på at hoffet er kongens organisasjon uansett hvor han er. De skal bistå han 24 timer i døgnet, 365 dager i året, uavhengig om han befinner seg på en statlig eller privat eiendom, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dagbladet har gjennom en rekke artikler i sommer vist hvordan kongefamilien har brukt av hoffets midler til vedlikehold av sine private eiendommer, selv om det i statsbudsjettet har stått at det er apanasjen, eller kongefamiliens lønn, som skal brukes til deres private eiendommer. 

LES OGSÅ: Endrer reglene for å gjøre kongens praksis lovlig

Derfor var det flere som reagerte da statsbudsjettet ble lagt fram i går. Der var formuleringen endret, slik at også hoffets midler kan brukes til «ansatte som utfører drift og mindre vedlikeholdsoppgaver.» Blant andre Per Olaf Lundteigen (Sp) i Kontroll- og konstitusjonskomiteen mente at løsningen var uklok og uryddig.

Alltid vært sånn

Men det har alltid vært lov for kongefamilien å benytte seg av hoffet for å drive mindre vedlikeholdsoppgaver, sier Sanner nå.

– Det har alltid vært slik. Og det har aldri vært ment at hoffets midler kun skal gå til statlige eiendommer. Derfor har vi tydeliggjort i budsjetteksten at ved mindre vedlikehold og driftsoppgaver kan hoffet benyttes. Større oppgaver dekker kongen selv. Det er mindre vedlikeholdsoppgaver det her er snakk om. Jeg ser at Dagbladet har brukt eksempler som plukking av kongler og raking, sier Sanner til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Han mener at når en erfaren stortingsmann som Lundteigen misforstår, er det fordi den tidligere teksten ikke har vært tydelig nok. 

– Hvis kongen skulle leid inn private selskaper til å gjøre dette, måtte de ha blitt sikkerhetsklarert og fulgt rundt på tomten. Derfor er det både praktisk og minst byråkratisk at hoffet utfører mindre vedlikeholdsoppgaver, sier Sanner.

Stoler på kongen

I budsjettet nå står det nå at hoffets midler kan brukes til drift og mindre vedlikeholdsoppgaver. Men akkurat hvor grensa går for når en vedlikeholdsoppgave er liten, vil ikke Sanner si noe om.

– Der har vi tillitt til kongens nøkterne vurderinger.