Innenriks

Slik blir de grønnes skifte

Med våre tiltak kan Norge klare å kutte 60 prosent av dagens utslipp innen 14 år, hevder Miljøpartiet De Grønne.

I dag legger Miljøpartiet De Grønne fram et utkast til nytt partiprogram for neste stortingsperiode. Forrige gang, i 2013, fikk MDG stor oppmerksomhet for forslag som offentlig hasjdyrking og tiltak for å hindre at rådyrkalver blir drept av slåmaskiner.

Denne gangen er det ikke rom for tull: Nå handler alt om det grønne skiftet. Utkastet til MDGs nye program inneholder flere upopulære tiltak, tøffe kutt og få løfter om økte velferdsgoder.

– MDG er villig til å gjøre det som trengs og ta i bruk tiltakene som virker. Vi er ærlige på hva dette vil koste. Vi har ikke sett at de andre politikerne tør å være ærlige på hva som må til, sier leder av programkomiteen Ingrid Liland.

Les også: Så ulike kan vi bli i Norge

Fase ut oljeindustrien

Fra 2014 til 2015 økte de norske klimagassutslippene med 1,5 prosent. Og den største utslippskilden er fra olje- og gassutvinning. I 2015 var 28 prosent av våre totale klimagassutslipp fra denne sektoren.

For å bremse opp, foreslår MDG å stanse fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen og alle andre nye utbygginger på norsk sokkel. Målet er å fase ut oljeindustrien i løpet av 20 år.

– Å foreslå å stanse Sverderup-utbyggingen er uvanlig, men det stopper ikke oss. Vi firer ikke på kravene i vårt partiprogram, sier Liland.

– Vil stans av Sverderup-feltet være et ultimatum fra MDG om dere blir tilbudt en maktposisjon?

– Det er ikke opp til meg. Det vil partiet finne ut av når vi kommer så langt, sier Liland.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Øke kjøttprisen

Også transport og landbruk vil merke MDGs politikk:

Partiet vil at nordmenn skal spise 20 prosent mindre kjøtt innen 2025. Måten å få det til på, er ved å øke momsen. Hvor mye momsen må opp, har ikke programkomiteen landet ned på. Andre måter å oppnå målet på, er å innføre kjøttfrie dager i offentlig sektor, slik Oslo kommune har gjort.

– Det må koste det det koster å produsere kjøtt, sier Liland.

Å fly skal også bli upopulært. Én av tre flyreiser skal være borte innen 2030, slår MDG fast.

Også her skal prisene opp for å endre forbrukernes atferd: MDG vil doble eller triple dagens flyseteavgift.

En pekepinn på hvor mye partiet mener vil monne, står i MDGs alternative budsjett hvor de foreslår en avgift på 600 kroner. Pengene fra flyseteavgiften skal investeres i raskere tog fra Oslo og til de store norske byene.

Partiet vil stanse alle utbygginger av nye rullebaner. Dette inkluderer den nye rullebanen på Gardermoen.

– Hvorfor skal vi bruke penger på å bygge ut det vi skal ha mindre av i framtida? spør Liland.

Les også: Vil gå til valg på økte skatter

Nullutslipp på vei

MDG vil stanse nysalget av fossile personbiler allerede om fire år.

– Er det mulig på så kort tid?

– Vi må ha tydelige rammer for næringslivet. Skal vi få en forutsigbar utvikling av nullutslippsbiler, må vi si at det ikke er noen vits å selge fossilbiler. Å si at salget slutter i 2020, er et naturlig tiltak.

Partiet foreslår også å øke prisene på bensin og diesel. MDG ser for seg et skatteskifte, der alle kroner som tas inn som avgifter gis direkte tilbake til befolkningen. En slik tanke er imidlertid ingen ny idé i norsk politikk: I disse dager forhandler regjeringen og KrF og Venstre om nettopp et grønt skatteskifte.

– Hvorfor er MDGs skatteskifte bedre enn det regjeringen trolig vil levere?

– Vi vet ikke hva Venstre får med seg Frp på. MDG vil flytte skatt fra arbeid til forbruk, og ønsker at avgiftene blir så kraftige at det merkes, slik at forbruket vris over til el-løsninger, sier hun.

60 prosent kutt

I sum mener MDG at disse tiltakene vil føre til et kutt i norske utslipp tilsvarende 60 prosent innen 2030.

– Hvordan kommer dere fram til det?

– Vi har regnet at hvis vi ikke har flere nye oljefelt, og dagens felt er faset ut, ingen nye fossilbiler, reduserer flytrafikken og renser alle store punktutslipp, skal vi kunne kutte utslipp med 60 prosent, sier Liland.

MDG vil derfor at Norges ambisjoner internasjonalt bør heves til 60 prosent – en nær dobling av forpliktelsen Norge har tatt på seg i Paris-avtalen.

Tap av arbeidsplasser

Felles for alle MDG-tiltakene er at det kan påvirke dagens arbeidsplasser: Ifølge SSB kan 239.000 sysselsatte i den norske økonomien knyttes til olje og gass. Da dagens flyseteavgift ble innført, takket Ryanair for seg. Det førte til en nedlagt Rygge flyplass og nær 1.000 arbeidstakere uten jobb – og ramaskrik fra regionen.

– Hva skal dere gjøre for å sørge for at folk fortsatt har arbeid?

– Vi skal fase ut oljenæringen på en kontrollert måte over en 20-årsperiode, samtidig som vi bygger opp nye næringer. Dette vil ikke snu opp ned på Norge. I tillegg vil vi drive klassisk motkonjunkturpolitikk ved å bygge ut masse, som for eksempel jernbane og solcelleteknologi, sier Liland.

De grønne foreslår også å sette av ti milliarder kroner til investeringsstøtte for etablering av grønn industri, og vil gi folk skattefradrag i inntektsskatten dersom de investerer i småbedrifter.

– Vi mener det er mer uansvarlig å tviholde på arbeidsplasser som vi vet vi må fjerne som følge av klimaendringene, enn å gjøre et kontrollert skifte. Det viktige er å starte å skape nye arbeidsplasser nå, enn når krisen er enda større, sier hun.

MDG er også villig til å heve skattene for å lykkes.

– I omstillingen vil høyere skatt på forbruk finansiere en del av det grønne skiftet, men vi er villige til å øke skatten for dem som har mest. Vi åpner derfor opp for å øke satsen i formuesskatten. Det blir en diskusjon i partiet, sier hun.