Innenriks

Marit Arnstad: – Ikke overbevist

Senterpartiets Marit Arnstad lar seg ikke berolige av klimaminister Vidar Helgesens forsikringer.

Bilde 1 av 2

– Det er påfallende at vi gang på gang har etterlyst en mulighet til å diskutere hvordan Norge skal oppfylle våre klimamål, men vi har ikke fått noe svar. Først i sommer forteller regjeringen at de vil knytte dette til EØS-avtalen, men det er ikke drøfta på Stortinget. Det er blitt sånn med denne regjeringen at den er tydeligere på klimaspørsmål i avisen enn på Stortinget, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad etter Dagsavisens intervju med Helgesen.

Les saken her: Klima inn i EØS-avtalen

– Lov å stille spørsmål

Som Dagsavisen har omtalt, har regjeringen snudd fra å ønske en bilateral avtale med EU til ønske å ta i bruk EØS-avtalens protokoll 31, som gjør det mulig å samarbeide med EU på områder som er utenfor de fire friheter. Helgesen forsikrer om at det ikke betyr en utvidelse av EØS-avtalen, ei heller at EFTAs overvåkingsorgan ESA og EFTA-domstolen får myndighet til å kontrollere samarbeidet – med mindre Norge selv bestemmer det. Arnstad synes det høres for enkelt ut.

– Det er interessant at flere fagfolk stiller de samme spørsmålene som oss, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Landbruk

Et av de viktigste spørsmålene for Sp, er hvordan avtalen vil påvirke landbruket, som i dag ikke er en del av EØS-avtalen. Til Dagsavisen forsikret Helgesen at landbruk vil holdes utenom og at det er «visvass å påstå noe annet». Siden Helgesen ikke kan utelukke at ESA og EFTA kan få kontrollmyndighet, er ikke Sp beroliget.

– Hvis ESA skal kontrollere vår oppfølging av avtalen, skal ikke noen fortelle meg at det ikke får konsekvenser for norsk landbruk. Virkemidlene rettet mot landbruket for å kutte i utslipp, vil ha mye å si for norsk utvikling av landbruket. Men for all del, jeg lar meg gjerne overbevise om det motsatte – men da bør man ikke argumentere med at noe er visvas. Jeg synes klimaministeren skal være forsiktig med å bruke sånne uttrykk når berettige spørsmål reises om noe regjeringen ikke engang har drøftet med Stortinget, sier hun.

Les også: Nytt klimahåp

SV: Ikke diskutert

Et annet EØS-kritisk parti, SV, er ikke like klare hva de mener om regjeringens forslag om å forankre klimaavtalen i EØS.

– Vi har ikke diskutert dette ferdig, og det er høyst uklart hvordan Norges kobling til EU skal være. Vi vil ta stilling til dette når det blir klar. Det viktigste for oss er utslippskutt, sier Heikki Holmås fra SV, som stemte imot en felles oppfyllelse av klimaforpliktelsene med EU.

Holmås mener debatten om koblingen med EU er en avsporing.

– Da innsatsfordelingen av klimakutt ble fremmet i sommer så vi klart og tydelig at Norge nok en gang skal kunne kjøpe seg unna ved å betale for utslipp i utlandet enn å kutte hjemme. Istedenfor å diskutere tilknytning, må vi komme i gang med utslippskutt hjemme.

Les også: Uforenlige planer

Mer fra Dagsavisen