Innenriks

– Fly må bidra

Også luftfarten må bidra til utslippskutt for at gjennomføringen av Paris-avtalen skal bli vellykket, understreker Vidar Helgesen (H).

– Hvis vi kommer til klimakonferansen i Marrakech i november uten en markedsmekanisme for den sivile luftfarten, svekker det troverdigheten til gjennomføringen av Paris-avtalen, påpeker klima- og miljøministeren overfor Dagsavisen.

Parisavtalen omtaler ikke eksplisitt internasjonal luftfart, men viser til at alle sektorer må bidra. Derfor er det viktig å få en avtale under hovedforsamlingen til ICAO (International Civil Aviation Organization), i september, mener Helgesen.

– ICAOs mål er at all vekst i den sivile luftfarten etter 2020 skal være karbonnøytral ved hjelp av teknologiske forbedringer, klimatiltak i luftfarten og ved at bransjen betaler for utslippsreduksjoner andre steder, opplyser han.

Les også: –  Plass til flyplass

Kritisk til planene

Da Dagsavisen i april omtalte planene til ICAO (som for øvrig er FNs luftfartsorganisasjon), var Naturvernforbundet kritisk.

– Andre sektorer må gjennomføre utslippsreduksjoner. Når ICAO vil kompensere for videre vekst i flytrafikken med skogtiltak (som regnskogbevaring), vil det bety at effekten av skogtiltakene spises opp av mer utslipp fra flyene, uttalte fagsjef Holger Schlaupitz.

Når det gjelder utslippene fra den sivile luftfarten i Norge, har debatten skutt fart igjen etter at et flertall i Oslo bystyre med byrådet i spissen, sa nei til en tredje rullebane på Gardermoen. Dagsavisen omtalte dette vedtaket 27. juni.

Onsdag kunne Klassekampen opplyse at også Miljødirektoratet sier nei til en utvidelse av Oslo Lufthavn på denne måten.

«Det bør vurderes i hvilken grad prosjekter som gir vesentlig økte klimagassutslipp er i tråd med Norges klimamål».

Dette skriver Miljødirektoratet i sitt høringssvar til transportetatenes forslag til prioriteringer i Nasjonal transportplan for perioden 2018–2029.

Tar ikke stilling

Statsråd Helgesen vil ikke opplyse om han er for eller imot en tredje rullebane på Gardermoen.

– Jeg skal ikke forskuttere behandlingen av Nasjonal transportplan. Trafikkveksten tilsier økt kapasitet ved Gardermoen, men samtidig er det viktig å ta klima- og miljøhensyn, sier Helgesen.

I stedet viser han igjen til behovet for en internasjonal avtale for å få til utslippskutt, blant annet i regi av ICAO.

– Jeg er opptatt av de overordnede klimapolitikkplanene, med mulighetene for klimanøytral vekst i internasjonal luftfart fra 2020, sier Helgesen.

Helgesen har ellers også fått med seg at Oslo Høyre i Dagsavisen tirsdag, tok til orde for at arealene som trengs til en tredje rullebane på Gardermoen, må båndlegges nå.

– Oslo Høyre er ikke regjeringen, har han å si til dette.

Følg Dagsavisen på

og

!

Mer fra Dagsavisen