Innenriks

Gjør seg uavhengig av oljen

Til tross for rekordlave oljepriser ble det satt ny verdensrekord i satsingen på fornybar energi i fjor.

Bilde 1 av 4

Anført av utviklingsland og vekstøkonomier som Kina, India og Brasil, ble det investert 286 milliarder amerikanske dollar verden rundt på fornybar kraft og fornybart brensel i 2015, ifølge en ny rapport fra REN21.

Dette tilsvarer 2.382 milliarder kroner med dagens dollarkurs, over 1.100 milliarder mer enn det norske statsbudsjettet for 2016.

Les også: India skal drives av solen

– Kan innebære en risiko

Den nye verdensrekorden ble satt selv om investeringene i fornybar energi ble redusert med 21 prosent i de europeiske landene fra 2014 til 2015. Dette ble nemlig mer enn oppveid ved store investeringer andre steder i verden, også i land som Honduras, Marokko, Filippinene, Pakistan og Uruguay.

– Mens vestlige land sitter fast i oljeavhengigheten, ser det ut som om mange utviklingsland hopper over denne fasen. Dette kan innebære en risiko som kan tilsi at vi må utvikle nye forretningsmodeller, påpeker Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.

I går var han vertskap for en konferanse om smart grønn vekst, hvor blant annet fornybar energi var blant temaene, i Oslo.

– Hva er grønn vekst?

– Enhver form for verdiskapning som samtidig bidrar til reduserte klimautslipp, svarer Haugli.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Norge dårligst i Norden

Han mener Norge har gode forutsetninger for å bli en vinner i den grønne økonomien. Fornybar energi er bare ett av flere områder vi kan satse mer på med godt utbytte, tror Haugli.

I stedet fortsetter den tradisjonelle oljeutvinningen med påfølgende økning i utslippene av klimagasser, senest med 1,5 prosent i fjor.

En studie gjennomført av forsker Per Espen Stoknes ved Handelshøyskolen BI, viser at Norge knapt nok har grønn vekst.

– Vi er dårligere enn både våre nordiske naboland og gjennomsnittet i OECD, sier Stoknes til Dagsavisen.

Les også: Fornybare forventninger

Mange muligheter

Oljeaktiviteten og den sterke økningen i transporten, er hovedgrunnene til at Norge kommer så dårlig ut.

For å få til den påkrevde klimamessige omstillingen, er det nødvendig med en årlig grønn vekst på minst 5 prosent, mener Stoknes.

– Hva slags tiltak vil kunne bidra til dette med tanke på fornybar energi?

– Det er mye, for eksempel bygging av flere strømkabler til Europa, satsing på elektriske ferjer i Norge og mer offshore havvind. Andre tiltak er elektrifisering av transportsektoren, særlig bussene, flere varmepumper til erstatning for strøm til oppvarming og bygging av fullskalaanlegg for karbonfangst og -lagring, for eksempel på Klemetsrud.

Les også: Statkraft skroter vindkraftprosjekt

Glad statsråd

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gleder seg over de enorme investeringene i fornybar energi verden rundt.

– Det er ingen tvil om at vi ønsker mindre fossil og mer fornybar energi, sier Helgesen

– Selv om det svekker norsk oljenæring?

– Det er ingen tvil om at energirevolusjonen trekker etterspørselen etter fossil energi nedover. Det bidrar også regjeringen til, blant annet ved elbilpolitikken vår.

Helgesen konstaterer videre at «sol og vind er i ferd med å bli veldig konkurransedyktig» sammenlignet med fossil energi, både når det gjelder kapasitet og pris.

– Hva med den grønne veksten?

– Andre land har kommet lengre enn Norge. Derfor er regjeringen opptatt av innovasjon og teknologiutvikling, svarer Helgesen, som kan vise til en rekke eksempler på det.

Les også: Vind eller forsvinn?

Mer fra Dagsavisen