Innenriks

De unge holder fortsatt stand

Selv om klimauroen er redusert i befolkningen sett under ett, er de unge fortsatt like engasjerte.

I fjor oppga 38 prosent av dem som er under 30 år, at klimaendringene er en av Norges største utfordringer. 35 prosent gjør det i år.

– Klimagenerasjon

Det holder til en delt andreplass sammen med økende ledighet, på de unges liste over de største utfordringene, bare slått av innvandring.

– Resultatene kan tyde på at vi får en «klimagenerasjon», sier Eva Fosby Livgard, avdelingsleder i TNS Gallup.

Hun ser en tydelig tendens gjennom hele årets klimabarometer, som omfatter mange ulike spørsmål.

– De aller yngste, de under 30 år, og dels dem under 45 år, utpeker seg gjennom hele datamaterialet ved å være mest opptatt av klimasaken, opplyser Livgard.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Samtidig faller interessen for klima radikalt blant dem over 60 år, fra 41 prosent oppslutning i fjor til 22 prosent i år.

Når befolkningen under ett nå er «mer avslappet i forhold til klimaendringer fram mot 2050», for å bruke TNS Gallups egen formulering, har det trolig sammenheng med hva folk selv har erfart de siste månedene.

Les også: Innvandring uroer oss mest

– Normalår

«Den viktigste årsaken til at befolkningen ikke uttrykker samme grad av bekymring som for et år siden, er antagelig at 2014 var et år med mye hardt vær og uvant klima (nedbør, varm sommer i store deler av landet). Selv om det også var mange ekstreme værsituasjoner i 2015, var allikevel året som helhet mer i tråd med et normalår, samtidig som folk flest blir bedre vant med endringene», heter i det nye klimabarometeret.

I tråd med dette svarer færre i årets undersøkelse enn i fjorårets, at de har opplevd konsekvenser av klimaendringene i sin kommune. Andelen faller fra 31 til 25 prosent. På Østlandet, med unntak av Oslo, svarer bare 17 prosent at de har sett klimaendringer i sin kommune. I Oslo er andelen 31 prosent.

Mer fra Dagsavisen