Innenriks

Fra vondt til verre

– Hverdagen for fattige består mye av prioriteringer over hva man har mulighet til å delta på, gjøre, kjøpe, sier Sverre Rusten.

Hvem: Sverre Rusten (56)

Hva: Talsmann for Fattignettverket Norge

Hvorfor: Ønsker å involvere flere organisasjoner i kampen mot fattigdommen

Fattigdomsnettverket Norge ble stiftet i august i fjor. Hvilke organisasjoner består dette nettverket av nå?

– De som er formelle medlemmer per i dag er Fattighuset, Selvhjelpens Hus, Straffedes organisasjon Norge og ASI Opdal.

Dere ønsker at flere organisasjoner skal slutte seg til nettverket. Hva slags type organisasjoner kan være aktuelle, mener du?

– Organisasjoner som bekjemper, er opptatt av eller ønsker å gjøre noe med fattigdommen og sosial ekskludering på en eller annen måte.

Dere ønsker en skjerping av fattigdomskampen i Norge. Hvorfor det?

– Utviklingen går den gale veien. I stedet for at vi får færre fattige, får vi flere.

Ulike regjeringer og partier har i årevis varslet kamp mot fattigdom og at de vil avskaffe fattigdom. Hva synes du om politikernes oppfølging av egne løfter?

– Har ikke sett noe konkret når det kommer til praksis. Det mest konkrete var NAV-reformen som bare ble gjennomført halvveis og som bare har gjort ting verre.

Får den økende arbeidsledigheten konsekvenser for antallet fattige i Norge?

– Ja, selvfølgelig. Ytre økonomiske forhold bestemmer hvor lett eller vanskelig dette arbeidet blir. Arbeidsledighet skaper selvfølgelig også sosial nød for den enkelte.

Hva slags tiltak bør først og fremst iverksettes for å redusere fattigdommen i Norge?

– Man bør se på slike ting som barnetrygd, sosiale satser og ikke minst endringene man har gjort vedrørende uføretrygd, som har ført til at mange har mistet bostøtte. På lengre sikt trenger man bedre sysselsetting og boligbygging. Tannhelse må likestilles med annen helse.

Hvordan arter hverdagen seg for fattige i Norge i dag?

– Hverdagen består mye av prioriteringer over hva man har mulighet til å delta på, gjøre, kjøpe. Skal man for eksempel prioritere mat, klær eller aktiviteter til barnet? Barn vil måtte stå utenfor når de ikke har råd til å delta i de aktiviteter andre deltar i. I Oslo har vi heldigvis Fattighuset og Selvhjelpens Hus og andre som hjelper med mat, klær, noe økonomisk hjelp med mer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Haikerens guide til galaksen.

Hvem var din barndomshelt?

– Hadde jeg noen? Jeg idealiserer ikke.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg utsetter ting.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Drikker øl.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Urett, for eksempel mobberelatert urett.

Er det noe du angrer på?

– Mest ting jeg ikke har gjort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst en døvstum, lam hamster, men hvis det måtte være et menneske så velger jeg en politiker. Gjerne en dame.

Mer fra Dagsavisen