Innenriks

– Regjeringen åpner døra for kriminelle

Regjeringen vil skrote serveringsloven. Det er å åpne døra på vidt gap for kriminelle og useriøse aktører i restaurantbransjen, advarer Fellesforbundet.

– Som departementet selv skriver i høringsnotatet, så skulle serveringsloven virke som et etableringshinder for å unngå uønskede aktører. Da klarer ikke vi å forstå at man fjerner hele loven, bare fordi den ikke har fungert etter hensikten, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp.

I slutten av februar foreslo næringsminister Monica Mæland å skrote hele serveringsloven. Loven stiller blant annet krav til vandel hos innehaveren, løyve fra kommunen, og at daglig leder skal ta en etablererprøve. Nå skal det bli enklere å etablere serveringssted, var beskjeden fra statsråden.

Kriminelle

Loven har ikke fungert som det var tenkt, og i Norge har vi slitt med useriøse og kriminelle aktører i en årrekke. Likevel har loven i det minste forsøkt å etablere en terskel man må over før man kan etablere seg i bransjen. Den terskelen bør fortsatt være der, mener Delp.

– Vi ønsker ikke å ta bort det som ligger i loven. Det er en terskel for å komme inn i bransjen vi ønsker å beholde, og som departementet har sagt de ønsker. Men nå gjør de det motsatt, de gjør døra enda videre for useriøse og kriminelle aktører, sier han.

– Fra vår side handler det om å beskytte arbeidsplassene til våre medlemmer, men også å beskytte arbeidsgivere som ønsker å drive på en ordentlig måte. Det blir enda verre for dem som driver skikkelig å nå måtte konkurrere med cowboyer som ikke forholder seg til regelverket, sier Delp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Andre lover og regler

Grunnen til at regjeringen foreslår å fjerne hele loven er rett og slett at den ikke virker som den skal, forklarer næringsminister Monica Mæland.

– Og vi mener hensynene det er viktig å ivareta allerede er ivaretatt gjennom andre lover og regler. Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidsforhold. Straffeloven regulerer useriøse og kriminelle. Alkoholloven regulerer skjenking av alkohol, og matloven regulerer matsikkerhet. Vi ser at seriøse aktører opplever serveringsloven som et unødvendig byråkratisk hinder for etablering, sier Mæland til Dagsavisen.

Hun legger til at det vil komme en ny lov som regulerer åpningstider, som er det eneste som kun er ivaretatt i den gamle serveringsloven.

– Vi opplever ikke at serveringsloven er et hinder for useriøse aktører. Det er enkelt å omgå reglene ved bruk av stråmenn, og vi opplever ikke at loven i dag bidrar til å få bukt med useriøs aktivitet. Vi ønsker å hindre de useriøse, ikke de seriøse aktørene som driver lovlig. Når det er sagt er jeg kjent med at det er uenighet om dette, og jeg er innstilt på å gå grundig gjennom høringsinnspillene, sier Mæland.

Regjeringen mener at å fjerne serveringsloven vil føre til mindre papirarbeid både for dem som ønsker å drive restaurant, og myndighetene.

Les portrett: Stadig sulten

Nyeste fra Dagsavisen.no: