Innenriks

Fornybar i vinden

Oljefondets investeringer i fornybar energi utklasser investeringene i olje når det gjelder lønnsomhet.

Mens Oljefondet i fjor tapte 12 milliarder kroner på de ti oljeselskapene fondet har investert mest i, tjente fondet fem milliarder på de ti største investeringene i fornybarselskaper.

Dette har Framtiden i våre hender (FIVH) funnet ut etter å ha gjennomgått Oljefondets årsrapport som nylig ble framlagt.

– Fornybarrevolusjonen fortsetter, konstaterer Arild Hermstad, leder i FIVH.

Miljøbevegelsen har lenge ivret for at det må satses mer på fornybar energi og mindre på klima- og miljøfiendtlig kull, olje og gass. Sakte, men sikkert har denne tankegangen begynt å få innpass i bredere deler av samfunnet. Det kommer blant annet til uttrykk ved mange elbiler på norske veier.

Les også: Statkraft skroter vindkraftprosjekt

Tjener på de små

Når det gjelder investeringer i fornybar energi og fornybarselskaper, har det vært vanskeligere å vinne fram. Mange har hevdet at det vil være svært dårlig butikk å bruke penger på vind og sol. Dette bærer også Oljefondet fortsatt preg av. Samlet verdi av Oljefondets ti største investeringer i oljeselskaper, var ved årsskiftet på i overkant av 130 milliarder kroner. Verdien av de ti største investeringene i fornybarselskaper var bare på i underkant av ti milliarder.

Likevel var det altså fornybarselskapene Oljefondet tjente penger på. Markedsverdien av eierandelene i disse selskapene ble mer enn doblet i løpet av fjoråret. For samtlige av de ti selskapene var det en positiv utvikling i aksjekursen. Blant disse vinnerne er både danske Vestas Wind Systems, som er en av verdens største produsenter av vindturbiner, og amerikanske First Solar, som produserer solceller i stor skala.

Også blant oljeselskapene som Oljefondet har investert mest i, var det vinnere i fjor. For eksempel styrket Exxon Mobil Corp seg, slik at Oljefondets eierandel var verdt over én milliard kroner mer ved årets utløp enn inngang.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Tapte på flere

En flertall av disse oljeselskapene falt likevel i verdi, og dermed ble den samlede effekten av verdiendringene et tap på 12 milliarder kroner for Oljefondet.

– Det er ingen tvil om at fornybarselsskapene var børsvinnerne i fjor, noe de ikke alltid har vært. Vi har heller ingen garanti for at de vil være børsvinnere til evig tid, sier Hermstad.

Han anbefaler likevel større investeringer i slike selskaper, og viser blant annet til flere kinsesiske selskaper som har hatt en «gledelig kursutvikling».

– Oljeselskapene er tapere på grunn av lav oljepris?

– Det er det ingen tvil om, men samtidig har altså fornybarselskapene likevel vokst, selv om oljen har vært billig, påpeker Hermstad.

Med videre vekst i fornybarselskapene, vil nok også interessen for disse aksjene øke, spår han.

Les også: Vind eller forsvinn?

Nyeste fra Dagsavisen.no: