Innenriks

– Skolene sminker bort mobbing

– Ønsket om å sminke skolens mobbetall er et resultat av behovet for å framstå så vellykket og høytpresterende som mulig.

Det sier universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, Sture Nome.

Nome har i en årrekke jobbet med utviklingen av nasjonale prøver i lesing, og har lenge vært tilknyttet utviklingsarbeid i Oslo-skolen. Han er ikke overrasket over at skoleforskere nå har avdekket at skoler er villige til å gå svært langt i å begrense, kontrollere og sågar instruere elevenes bruk av mobbeordet, slik Dagsavisen skrev i går.

– Det som nå skjer på mobbefronten er ikke ulikt det vi ser i måling av elevenes leseferdigheter, bekrefter Nome.

Dagsavisen skrev i desember at Oslo-skoler driller elevene i nasjonale prøver i lesing på 4. trinn gjennom massiv øving med prøver tilpasset 5. trinn. Nome mener å se et klart mønster:

– Begge deler er et resultat av den målstyringsideologien som ligger i «new public management», der hensikten er å forbedre offentlig sektor ved hjelp av bestemte styringsprinsipper, sier Nome, og fortsetter:

– Når skolene og rektorene blir målt på bestemte indikatorer, i dette tilfellet mobbing, tar skolen nødvendige «grep» for å oppnå resultater, sier han.

LES OGSÅ: Gode strategier og utfordringer i skolemiljøarbeid (av forskerne Selma Therese Lyng og Ingunn Marie Eriksen)

Bryter med skolens formål

Sture Nome mener skolen på denne måten fratar elevene en demokratisk rett til å ytre seg:

– Ved å gjøre mobbing til et «fyord» fratar du elevene makten til å uttrykke seg og bruke et samlebegrep for ulike negative erfaringer i relasjonelle konflikter. Elevene har ikke lenger noe som betegner det de føler, sier Nome.

Dette mener han strider mot selve skolens formål og intensjonene i Kunnskapsløftet.

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), reagerer slik på gårsdagens artikkel i Dagsavisen:

– Jeg er veldig overrasket og lei meg på elevenes vegne. Denne formen for styring av elevenes bruk av mobbebegrepet og varsling om mobbing er helt uakseptabelt, sier hun.

– Noen mener viljen til å manipulere skolens mobberesultater skyldes den sterke målstyringen i skolen. Er du enig i det?

– Jeg kan ikke si at jeg har sett noe belegg for det. Det skal uansett ikke skje. Jeg aksepterer rett og slett ikke denne type handlinger, svarer Tellevik Dahl, som nå varsler full gjennomgang av antimobbearbeidet i Oslo-skolen:

– Jeg går nå gjennom hele regelverket og rutiner for håndtering av mobbesaker, og vil legge fram en større sak om antimobbearbeidet i Oslo-skolen i bystyret før sommeren, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

LES OGSÅ: Elev fikk kjeft da han varslet om mobbing

Ut av sammenhengen

Brukt på riktig måte mener forsker Sture Nome Elevundersøkelsen kan være til stor nytte:

– Informasjon om skolemiljø og mobbing gir skolen mulighet til å forstå hva som skjer og hva som kan gjøres for å endre elevmiljøet hvis informasjonen ikke tas ut av sin sammenheng, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer fra Dagsavisen