Innenriks

Fikk sparken etter twittermeldinger

Kan ytringer på sosiale medier være gyldig oppsigelsesgrunn? Det må retten ta stilling til neste uke.

Bilde 1 av 2

Jørn Meinert (58) har kjørt T-bane i Oslo siden 1987, og ti av årene var han verneombud.

I løpet av de siste årene har han ved en rekke anledninger protestert høylytt mot det han mener er kritikkverdige forhold i Sporveien, både i interne e-poster, til sjefer og kolleger, og i sosiale medier.

Sporveien på sin side mener Meinert har opptrådt illojalt, og i tillegg trakassert kolleger på T-banen i en årrekke. Etter en rekke skriftlige advarsler og møter, fikk Meinert i mars i fjor sparken fra T-banen.

Han saksøkte da arbeidsgiveren, og krever jobben tilbake og erstatning. Meinert og Sporveien Oslo AS møtes i retten mandag.

LES OGSÅ: Sykepleiere deler historier fra jobben på Facebook

Sosiale medier

Kan ytringer på sosiale medier og i e-poster om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen være gyldig grunn til oppsigelse? Det mener Meinerts advokat Hanne Skjønsberg er kjernespørsmålet i denne saken.

– Etter vårt syn er dette åpenbart en oppsigelse på grunnlag av ytringer. Denne saken dreier seg om hva en arbeidstaker skal ha lov til å ytre seg om. For meg er det en prinsipiell sak. Hvis ikke en lærer skal få diskutere skole, en lege diskutere helsevesenet eller en T-banefører diskutere sikkerhet på T-banen, hvem skal ha lov til å diskutere det da? sier Skjønsberg.

Sporveien Oslo AS, som drifter Oslos T-baner, mener på sin side at meldingene fra Meinert er illojale overfor arbeidsgiveren. De mener også at Meinert skal ha trakassert kolleger i T-banen.

Blant annet påstår Sporveien at Meinert skal ha lagt skylda for en dødsulykke på T-banen for noen år siden på føreren av T-banen, noe som regnes som mobbing på arbeidsplassen. Selv benekter Meinert å ha gjort det.

– Det har jeg aldri sagt eller ment. Og det er ingen som har hørt meg si det heller, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Omdømme

Ved et annet tilfelle skrev Meinert på Twitter at han mente å kjenne til en historie der politiet og Sporveien motarbeidet hverandre under en politietterforskning. Det var denne tweeten som var utslagsgivende for at Meinert fikk fyken.

Meinert mente han hadde funnet en sekk på T-banen som kunne være av interesse for politiet etter et ran på Hovseter, men da han varslet sin overordnede fikk han beskjed om å kaste sekken. Den angivelige varslingen ble aldri registrert, og kan følgelig ikke bevises.

«En slik Twittermelding er egnet til å skade sporveiens omdømme» og «han har ingen aktverdig grunn til å opptre slik han har gjort i sosiale medier», skriver Sporveien i rettsdokumentene.

Kommunikasjonssjef i Sporveien Oslo AS, Cato Asperud, sier til Dagsavisen at de ikke kan se at Meinert er en varsler, som han påstår. Asperud avviser at denne saken dreier seg om varslinger, men sier den dreier seg om personalmessige forhold og brudd på sikkerhetsreglement.

– Sporveien har et svært godt system for intern varsling. Når det gjelder varsling om kritikkverdige forhold har vi to systemer, der det ene varsler ut av huset til et eksternt advokatfirma for å sikre at varslingen kan skje anonymt og blir behandlet på en korrekt måte. Vi har ikke sett at Meinert har sendt en eneste varsling gjennom systemene, derfor er det vanskelig å se at denne saken har noe med varsling å gjøre, sier Asperud.

Meinert hevder på sin side at han har varslet om kritikkverdige forhold gjennom systemene en rekke ganger, men aldri fått meldingene besvart, heller ikke i perioden han var verneombud i T-banen.

LES OGSÅ:  Michel ble overvåket av sjefen mens han var syk

Illojalitet

Meinerts advokat sier de bestrider at meldingene i sosiale medier om sikkerhet på T-banen skal være illojale.

– Sporveien hevder ytringene hans var illojale. Vår anførsel er at det nettopp ikke er det. Tvert imot. Meinerts ønske med ytringene er at Sporveien skal bli bedre. Han har ikke noe ønske om å skade Sporveien. Og hvem er det en T-banefører skal være lojal mot? Er det ikke passasjerene? spør Skjønsberg.

Asperud i Sporveien sier de er klare på at T-baneførere skal ha lov til å diskutere og ytre seg om sikkerheten på T-banen, også på sosiale medier.

– Det blir alltid en avveining, men på generelt grunnlag skal han selvfølgelig kunne det. Vi er opptatt av stor grad av åpenhet, både når det gjelder hvordan vi drifter og hvilke utfordringer vi har, innenfor selskapets etiske retningslinjer. sier han.

– Meinerts advokat argumenterer her med ytringsfrihet og grunnlovens paragraf 100?

– Her har man ulike synspunkter. Vi vil begrunne det ytterligere i retten, sier Asperud.

Nyeste fra Dagsavisen.no: