Innenriks

Dyrere for bilister

Grønn skattekommisjon foreslår at bilister må betale 12-17 milliarder kroner mer for å bruke bilene sine. – Ikke nok, mener Venstres Ola Elvestuen.

Av Tor Sandberg og Marie Melgård

Da NTNU-professor Lars-Erik Borge la fram Grønn skattekommisjons anbefalinger i går, la han ikke skjul på at de som rammes hardest er to grupper: bilister og bønder.

Bøndene blir rammet blant annet fordi kommisjonen foreslår å fjerne støtteordninger de nyter godt av i dag, ikke minst til produksjon av rødt kjøtt.

Bilistene blir rammet fordi de vil måtte betale mer for å bruke bilene sine, spesielt i storbyene, hvis kommisjonens anbefalinger blir fulgt opp av politikerne.

LES OGSÅ: Avgifter kan berge klimaet

Halvparten eller mer

Totalt fremmer Grønn skattekommisjon mer enn 80 konkrete forslag for å få til en reduksjon av utslippene av klimagasser, et bedre miljø og en god økonomisk utvikling. Samlet kan disse forslagene gi staten inntekter og besparelser på 25-30 milliarder kroner. Av dette kan bilistene altså bli belastet med halvparten eller til og med enda større andel.

Men Ola Elvestuen, nestleder i Venstre og leder av Stortingets energi- og miljøkomité, er på ingen måte overbevist om at dette er tilstrekkelig.

– Veldig mye av reduksjonene i klimagassutslippene må skje innenfor transportsektoren, hvis vi skal klare å nå målsettingen om 40 prosent kutt fram til 2030. Da må virkemidlene være mye hardere for å stå i forhold til den oppgaven vi står foran, sier Elvestuen på telefon fra Paris. Der følger han klimaforhandlingene sammen med resten av komitéen han leder.

– Hvor mye mer må bilistene betale for å bruke bilene sine enn det Grønn skattekommisjon foreslår?

– De må være forberedt på at det kreves mer av dem. Det vil være avgjørende for å nå målsetting om klimakutt. Avgiftene må stå i forhold til dette, svarer Elvestuen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Helt uenig

En gruppe bilister vil Elvestuen likevel skjerme.

– Jeg er helt uenig med Grønn skattekommisjon når det gjelder forslaget om å fjerne elbilfordelene. Skal vi nå målene, må så godt som alle biler være nullutslippsbiler i 2030. Da må politikken legges til rette for at vi oppnår dette, understreker Elvestuen.

Også miljøorganisasjoner som Bellona og Zero avviser forslaget om at elbiler skal bli belastet med engangsavgift og moms, i likhet med andre biler.

Finansminister Siv Jensen (Frp), som mottok skattekommisjonens rapport i går, vil så langt ikke vurdere forslagene.

– Mange av enkeltforslagene konmmer til å bli utfordrende og krevende for mange partier, nøyer hun seg med å si.

Når arbeidet med forslagspakken begynner om kort tid, vil det bli ledet av statsminister Erna Solberg (H).

– Vi må finne fram til et system som gjør at det lønner seg å ta miljøvennlige valg, og dyrere å forurense, sier Elvestuen.

LES OGSÅ: Venstre varsler mer avgiftsbråk

– Svarer ikke

Høyres Nikolai Astrup, som også er medlem av energi- og miljøkomitéen, synes ikke at den grønne skattekommisjonens innstilling svarer på oppgaven.

– De svarer ikke på hvordan vi skal innrette avgiftene for å redusere utslippene i tråd med 2030-målet. Avgiftsendringene kommisjonen legger opp til, vil det bare redusere utslippene med 1-2 millioner tonn. Det er ikke tilstrekkelig, sier Astrup.

Høyres utgangspunkt er at det samlede skatte- og avgiftstrykket for både forbrukere og bedrifter skal reduseres i forbindelse med et grønt skatteskifte.

– Vi mener det må lønne seg å være miljøvennlig, og støtter forurenser betaler-prinsippet. Det er viktig at det er god balanse mellom pisk og gulrot i enhver omlegging, sier Astrup.

Derfor er han heller ikke fornøyd med at kommisjonen foreslår å kutte el-bilfordelene og dessuten vil avskaffe fordelene for biodiesel.

– Dette er tiltak som ikke vil bringe oss i riktig retning, og som ikke er i tråd med den tverrpolitiske enigheten vi har om å fase inn null- og lavutslippsteknologi i transportsektoren, sier Astrup.

Selv om uenighet om avgifter på bensin og diesel, holdt på å velte budsjettenigheten mellom regjeringen og sentrum, har Astrup tro på at partiene nå vil klare å finne sammen om det grønne skatteskiftet.

– Vi har en enighet om hvordan vi skal følge opp dette og jeg tror vi vil finne sammen om gode løsninger. Det blir ikke nødvendigvis slik kommisjonen har foreslått.

LES OGSÅ: Det skal bli bilfritt i Oslo sentrum

Mer fra Dagsavisen