Innenriks

Krever oljeboring i nord nå

Som følge av den store asylregningen, må Norge åpne de omdiskuterte oljefeltene i Lofoten, Vesterålen og Senja for å sikre fremtidige inntekter. Det foreslår Frp-ere fra de nordligste fylkene.

Bilde 1 av 3

Mens verdens øyne er rettet mot Paris og det «grønne skifte» er på alles lepper, har de tre nordligste fylkeslagene i Frps stortingsgruppe samlet seg om et krav om at Frps stortingsgruppe nå må jobbe for åpning av oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Bakgrunnen er at de mener Norge må sikre fremtidige inntekter for å dekke opp de økte asylutgiftene i forbindelse med den store asylstrømningen til landet.

«Vi må innse at situasjonen er ekstraordinær og avtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF må reforhandles», heter det i et opprop signert Frps gruppeledere på fylkestingene i Finmark, Troms og Nordland, som står på trykk i Altaposten.

– Siden samarbeidsavtalen ble underskrevet, har man ved flere anledninger gått utenfor samarbeidsavtalen og hatt andre forhandlinger, som f.eks. ved asylforliket. Nå har vi fått en ny utfordring, og da mener vi Frp må vurdere om det er formålstjenlig å reforhandle avtalen eller inngå andre forlik om oljeboring i nord, sier Dagfinn Olsen i Nordland Frp.

LES OGSÅ: India skal drives av solen

Støtte på Stortinget

Frps stortingsrepresentanter fra nord støtter forslaget.

– Jeg støtter selvsagt innspillet, skriver Jan Arild Ellingsen i en SMS til Dagsavisen.

– Det er flott at Frp-ere i nord er opptatt av verdiskapning, istemmer Jan Henrik Fredriksen på SMS.

Kenneth Svendsen fra Troms tar på seg å følge opp forslaget på Stortinget:

– Vi er i en vanskelig situasjon og trenger penger. Dette er åpenbart en godt måte å gjøre det på. Jeg vil ta initiativ til å få en vurdering av om det er mulig å reforhandle samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Når det er sagt, er jeg usikker på om vi får med oss Venstre på dette, sier Svendsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Grønt forslag

Svendsen har – ikke overraskende – helt rett. For Venstre er det et «helt uaktuelt» forslag, skal vi tro Venstres nestleder, Ola Elvestuen.

– For det første er avtalen om å ikke åpne oljefeltene, årsakene til at Frp er i regjering. Jeg regner med at den nasjonale ledelsen fortsatt ønsker å være der. For det andre er forslaget helt meningsløst: Dette har ikke noe med asylsituasjonen å gjøre. Vi kan ikke lage en kunstig kobling til et helt annet spørsmål, sier Elvestuen.

Utover dette, er forslaget helt feil politikk for tida vi står, sier Elvestuen og peker på Norge nå må forberede seg på en fremtid hvor oljeforbruket og oljeavhengigheten må dramatisk ned:

– Naturressursene i Lofoten, Senja og Vesterålen blir ikke mindre verdt etter som tida går. Naturverdiene og den unik torskestammen har større verdi enn den eventuelle oljen som finnes. I dag er det lav oljepris og vi vil få mindre inntekter fra oljenæringen framover. Da må vi legge inn ressursene på å utvikle det grønne næringslivet, fremfor å hente opp begrensa olje som verken Norge eller verden har brukt for.

– Er det sikkert at det blir så lønnsomt å åpne oljefelt nå, Svendsen?

– Vi politikere tar stilling til en konsekvensutredning, så er det oljeselskapene som skal vurdere om det er lønnsomt. Men jeg tror ikke det såkalte grønne skiftet vil skje i det tempo folk drømmer om. Jeg synes ikke vi skal bygge ned oljeaktiviteten før vi faktisk har sett at skiftet er i stand, sier Svendsen i Frp.

LES OGSÅ: Vil felle regjeringen på oljeboring

Ap inn?

Stortingsrepresentant fra Troms, Øyvind Korsberg, sier samarbeidsavtalen ligger fast, dermed er det ikke mulig å gjøre noe med forslaget nå.

– Men tida går fort, det er bare to år til neste valg. Utgiftene som flyktningkrisen medfører på kort og lang sikt, må finansieres på en måte, og muligheten for å øke inntektene, samtidig hindre arbeidsledighet, er gode argumenter for å åpne for oljeboring, sier Korsberg.

Partikollega Svendsen foreslår at Frp og Høyer tar seg en prat med Arbeiderpartiet før neste stortingsperiode.

– Jeg kan gjerne seg for meg en bindende avtale, slik at vi kan blokker at KrF/Venstre fra høyresiden eller SV/MDG fra venstresiden, kan bruke et nei til oljeboring som pressmiddel for å gi sin støtte. Det irriterer meg at selv om det er et stort flertall for å starte en konsekvensutredning, er det små partier som blokkerer det. Det er direkte udemokratisk, sier Svendsen.

LES OGSÅ: Temperaturen øker i Paris

Mer fra Dagsavisen