Innenriks

Vil redde mer regnskog

AVTALE: Norge har fått med seg Storbritannia og Tyskland i et samarbeid for å redde regnskogen i Colombia.

Bilde 1 av 3

For første gang går tre store giverland sammen for å bevare regnskog i et annet land. Det ble klart da Tyskland, Storbritannia og Norge i går lanserte et nytt samarbeide for å redde regnskogen i Colombia.

– Dette er en stor og ambisiøs avtale, sier Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft til Dagsavisen.

– Stor vilje

Norge har lenge jobbet for at flere land skal involvere seg i arbeidet med å bevare regnskog. Nå kan det se ut som de har lykkes. 300 millioner dollar lover de tre landene å gi til Colombia, om landet klarer å redusere avskogingen. Av dette er Norges bidrag 1,8 milliarder kroner. Det ligger også inne et mål om å stanse alt tap av såkalt naturskog, urørt regnskog i Colombia innen 2030. Sundtoft besøkte selv regnskogen i Colombia i juni i år.

– Inntrykket mitt er at det er stor vilje til å bevare regnskogen der, sier hun.

Mange initiativ

Gjennom den nye avtalen lover Colombia å reversere utvidelsen av beitemark, styrke arbeidet mot ulovlig hogst og etablere nye verneområder. Urfolk skal også sikres større selvråderett i skogen.

Norges initiativ var ett av mange som ble lansert i Paris i går. En annen gruppe land gikk i går sammen og lovet å gi 248 millioner dollar til klimatilpasning i de aller fattigste landene. Et tredje initiativ, som Norge og en rekke andre land står bak, går ut på å kutte subsidier til fossil energi.

Et fjerde initiativ, som India står bak, går ut på å skape en internasjonal koalisjon for å spre solenergi.

Mer fra Dagsavisen