Innenriks

Venstre varsler mer avgiftsbråk

I statsbudsjettet for valgåret 2017 skal avgiftene på bensin og diesel øke. Det har statsministeren forpliktet seg til, mener Venstre.

Bilde 1 av 2

Blekket på budsjettavtalen for 2016 er knapt tørt, før det tar opp til ny debatt om bilavgiftene.

– Skal vi få ned utslipp og begynne det grønne skatteskiftet, kommer vi ikke utenom avgiftene på bensin og diesel. Handlingsrommet er borte og Venstres kreativitet til å finne alternative avgifter som kutter CO2-utslippene, er brukt opp, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Sagt med andre ord: I neste års budsjettforhandlinger skal avgiften på bensin og diesel øke for å redusere klimautslippene.

– Det er ikke oppsiktsvekkende at Venstre kommer med dette, men det er fire partier som skal forhandle. Økningene på bensin og dieselavgiften, som Venstre foreslo i sitt alternative budsjett, ville ikke medført lavere utslipp eller mindre bilbruk, men bare gjøre det dyrere for folk å bruke bil. Å selge det inn som et miljøgrep er feil, for det er et grep for å finne inndekning for å dekke utgifter. Det er vi imot, sier Frps finanspolitiske talsmann, Hans Andreas Limi.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ: Hentet milliarder med avgifter

Advarsel

Under årets budsjettforhandlinger på Stortinget var ikke Venstre til å rikke fra kravet om at budsjettet måtte få klimautslippene ned, men regjeringen sto fast på sitt; virkemiddelet ikke kunne være økte avgifter på bensin og diesel.

Langt på overtid kunne de fire partiene samle seg rundt en avtale med en rekke avgiftsøkninger som føre til lavere CO2-utslipp, men hvor avgift bensin og diesel er skåna.

Slik blir det ikke neste år, er Grandes advarsel.

– Statsministen er forpliktet til å ta i bruk disse virkemidlene, sier Grande og viser til et punkt i budsjettavtalen hvor det heter at regjeringen i statsbudsjettet for 2017 skal fremme forslag om grønt skatteskifte hvor omlegginga skal «av en størrelse som forsterker klimaforliket og gir betydelige reduksjoner i klimautslippene».

Frp har, ikke overraskende, et annet syn:

– Det er ikke grunnlag for å si at det blir resultatet. Det som ligger i merknadene er at vi skal ha en felles oppfølging av grønn skattekommisjon. Det er ikke snakk om enten-eller, men en skatte- og avgiftsveksling. Skal vi påvirke folks atferd igjennom avgifter, må det foreligge reelle alternativ, vi kan ikke bare bruke pisken, det er viktig å premiere miljøriktige valg, sier Limi.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Veksling

– Hvis grønn skattekommisjon foreslår økt avgift på bensin og diesel, vil Frp være med på det?

– Nei, for det som også står i enigheten er at hvis det er endringer, skal det være positive og negative endringer sektorvis. Hvis dreiningen på bilavgiftene skal gå til bruk av bil, må du ha en tilsvarende lettelse på kjøp av bil. Det skal veksles, sier Limi.

– Men hvis «helheten» går ut på å øke avgiftene på bensin og diesel, vil Frp gå med på å røre disse avgiftene?

– Det er to ting som er viktig for oss: Bilavgiftene skal ikke opp, bilistene betaler nok fra før, og det må ikke ramme transportnæringen, som presses fra alle kanter, sier Limi.

LES OGSÅ: Foreslår langt dyrere flyturer

Klimaforliket

Bakteppet for Venstres krav om et statsbudsjett som kutter CO2-utslippene, er at Norge ligger dårlig an til å nå målsettingene fastslått i Stortingets klimaforlik for 2020.

Tidligere denne uka erkjente statsminister Erna Solberg at det kan være vi ikke lykkes med denne ambisjonen. Venstre, i likhet med de øvrige miljøpartiene, mener den mest effektive måten å få utslippene ned på, er å gjøre det dyrere å kjøre bil slik at nordmenn velger et mer miljøvennlig alternativ.

– Synes Frp det haster med å få ned utslippene slik at vi når klimaforliket?

– Vi er forplikta av klimaforliket igjennom samarbeidsavtalen. Det som er viktig for Frp, er de lokale utslippene og virkemidlene. Man kan legge til rette for at folk tar miljøvennlige valg, eksempel gjøre det enklere å velge elbil eller nye, mindre forurensende biler, sier Limi.

LES OGSÅ: Dødelig luft i Oslo

Mer fra Dagsavisen