Luftorurensingen i Oslo, er til tider så dårlitg, at det kan bli innført strakstiltak for å få forurensingen ned. FOTO: HILDE UNOSEN

Dødelig luft i Oslo

Nå er luftkvaliteten i Oslo så dårlig at politikerne vil ha drastiske tiltak allerede i vinter, for å få ned forurensningen. Et av tiltakene kan bli forbud mot dieselbiler på dager med ekstrem forurensning.

I morges var NO2-forurensningen fra biltrafikk, i luften på Hjortnes i Oslo så høy at det lyste rødt på Oslo kommunes indikator for luftkvalitet, skriver VG.

Venstres stortingsrepresentanter går i et forslag til Stortinget, inn for å gi kommunene konkrete virkemidler for å redusere luftforurensning og klimautslipp.

Regulere dieselbiler

* Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemler for å regulere bruk av dieselbiler på hele eller deler av riksveiene i kommunene i perioder der luftforurensningsverdiene overskrider eller er i fare for å overskride grenseverdiene angitt i forskrift nr. 9 331 om begrensning av forurensning.

* Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene hjemmel i veitrafikkloven til å opprette lavutslippssoner.

* Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gi kommunene myndighet til å innføre lokale miljøavgifter på oljefyrer.

- Dette er egentlig ikke noe nytt. Akuttiltakene er både foreslått og vedtatt i Oslo, og systemet lagt opp og klart og brukt. Men den forrige regjeringen sa nei. Vi kunne i dag hatt et system som var oppe og gikk på dager med forurensning. Men den forrige regjeringen sa nei, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen.

Uansett er det ikke mange dager i året, det vil være nødvendig med strakstiltak.

- Det dreier seg om et par-tre dager i året, sier Venstre-representanten.

- Siden alt ligger klart, kan vi allerede denne vinteren få tiltak som reduserer luftforurensingen. Det er opp til regjeringen å pålegge Statens vegvesen å legge til rett for strakstiltak, sier Elvestuen.

I dag finnes det systemer som varsler de spesielle værtypene, som gir ekstrem forurensning, slik at tiltakene kan settes inn.

- Det er tre ting som skaper forurensningen. En tredjedel kommer fra dieselbiler, en tredjedel fra tungtransport, og den siste fra varetransport, sier Elvestuen.

 

Ekstrem dårlig

I går morges varslet Oslo kommunes luftkvalitets-tjeneste om høy forurensning fra eksos og svevestøv langs de mest trafikkerte veiene, høyest i rushtidene. Målestasjonen på Hjortnes står ved E18, et par hundre meter fra Color Line‘s ferjeterminal i Frognerkilen.

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og lungeplager dør i perioden etter dager med ekstra høy luftforurensning.

Forskerne har sett på om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år, og sammenholdt tidspunktet for dødsfallene med dager der Oslo-luften er dårligst.

- Vi har dokumentert at det er høyere dødelighet i hovedstaden etter dager med høy forurensning. sier Pål Rosland, sjefingeniør i Statens vegvesen, til VG.

Dødeligheten er høyest tre til fem dager etter at forurensningen når sine toppnivåer, ifølge en rapport fra forskere ved Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Luftforurensningen er høyest på målestasjonene på Smestad, i Bygdøy allé og Hjortnes på Oslo vest - og på Alnabru og Manglerud på østkanten.

Svevestøv og utslipp av nitrogendioksid, NO2, er de mest alvorlige kildene til helseskadelig luftforurensing.

- Innenfor fem dager etter høy forurensning i nærmiljøet, økte dødeligheten markant. Risikoen var høyest etter høye nivåer av svevestøv, sier Rosland.