Innenriks

UDI bryter opplæringsloven

Alle barn som forventes å være i Norge mer enn tre måneder har lovfestet rett til å gå på skolen fra dag én. Denne loven bryter kommunene og Utlendingsdirektoratet (UDI) nå hver dag.

Bilde 1 av 2

– Det er barn som har bodd hos oss i sju uker uten skoletilbud. En tredjedel av 1.000 asylsøkerne på hotellet er barnefamilier. Halvparten av dem igjen, cirka 150, er barn i grunnskolealder, opplyser administrerende direktør Stian Fuglset ved Oslofjord Convention Centre i Stokke i Vestfold.

Konferansehotellet, som eies av Smiths Venner, er ett av landets største akuttmottak for asylsøkere.

Norsk på vent

14 år gamle Yaman Kafarnawi, søsteren Esraa (13) og lille Gaith (4) har sammen med mamma bodd i Norge i snart to måneder. 28. oktober ble de flyttet til Oslofjord Convention Centre i Stokke i Vestfold. Yaman, som sjarmerte hele Norge med sine norskkunnskaper på 20 dager, har ikke hatt verken norskopplæring eller skoletilbud siden han kom til Stokke. Det har han og Esraa lovfestet rett til.

– Yaman har et brennende ønske om å lære. Han vil lære seg hvordan man hjelper andre. Om hvordan man kan bli lege, sier Fahad Abby (21) som underviste Yaman i norsk mens han var i Oslo.

Hotelldirektør Stian Fuglset ser at barna kjeder seg og beklager at barna ikke har et organisert skoletilbud.

– Jeg har etterlyst det i to møter med UDI. UDI har hele tida sagt at det er uaktuelt. Vi stiller gjerne undervisningsrom til disposisjon, sier Fuglset.

Oslofjord ble akuttmottak i august med en måneds kontrakt. Nå er kontrakten forlenget til 31. januar på grunn av mangel på andre mottaksplasser.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Skolesjef Reidun Johannessen i Stokke er ikke kjent med at asylbarn har bodd på Oslofjord akuttmottak så lenge som sju uker.

– UDI har understreket for oss at barn på akuttmottak ikke skal gå på skolen fordi de er her så kort tid. Det er ikke meningen at de skal bo her mer enn tre til fem dager, sier skolesjef Reidun Johannessen.

Rektor Lars Erik Bergerud på Melsom skole – nærskolen til akuttmottaket i Stokke – er ikke blitt forespurt om å tilby skoleplasser til barna som bor på Oslofjord.

– Vi har fem barneskoler i Stokke. Ingen av asylbarna som bor på akuttmottaket er elever på skolene, sier Bergerud.

Han synes det er viktig å få kontakten mellom barna som bor i Stokke og barna på mottaket inn i ordnede forhold.

– Dette er jo barn som blir værende i Norge og som bør komme i gang med integreringen, sier Bergerud.

Skal sørge for skoleplass

30. oktober i år sendte Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ut et fem siders skriv om kommunenes ansvar for barn og unge som oppholder seg i kommunene som asylsøkere.

– Alle barn som forventes å være i Norge mer enn tre måneder har rett til å gå på skolen fra dag én, sier utdanningsdirektør Petter Skarheim, en av underskriverne av brevet.

I skrivet understrekes det at kommunen skal sørge for en skoleplass hvis det er sannsynlig at de får oppholdstillatelse eller at det vil ta lengre tid enn tre måneder å få behandlet søknaden.

«Det har ingen betydning om oppholdet i Norge er lovlig eller ikke. I utgangspunktet har elevene rett til å gå på nærskolen sin», skriver de tre direktoratene.

Ettersom Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker inntil ett og to år på å behandle asylsøknader, gjelder det i praksis alle asylsøkerbarn i grunnskolealder.

– Det er UDI som har ansvaret for å gi beskjed til kommunene om hvor mange barn det bor på mottakene, slik at de får igangsatt skoletilbudet. Jeg er litt usikker hvordan informasjonsflyten går, sier utdanningsdirektør Petter Skarheim til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Startet frivillig opplæring

Det er Fylkesmannens utdanningsavdelinger som har kontakten med kommunene. Skarheim samler denne uka samtlige etatssjefer til en konferanse for å få oversikt over hvordan opplæringssituasjonen egentlig er for barn og unge asylsøkere.

– Vi har ikke fått rapporter om hvor mange barn det er? Hvor kommer de fra? Hvilke språk snakker de? spør Skarheim.

Forfatter og lærer Guro Sibeko har startet frivillig opplæring på Refstad transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, Hun mener at UDI har valgt å tolke tremånedersregelen som at de kan vente i tre måneder med å skrive barna inn på skole.

– Etter tre måneder har barna ikke bare rett, men plikt til å gå på skolen. Det øyeblikket barnet ber om å få begynne på skolen, skal han eller hun skrives inn, sier Guro Sibeko.

Også enslige mindreårige asylsøkere på Refstad i Oslo nektes skoletilbud på nærskolen sin – Løren skole – fordi UDI mener at det ikke har noen hensikt fordi oppholdstiden der er for kort.

– De som er på akutt- og transittmottak nå, blir sittende lenge. God integrering står og faller på om vi får lært bort norsk, sier hun.

Dagsavisen har siden fredag prøvd å innhente tall fra UDI på hvor mange barn i grunnskolealder som i dag er på akutt- eller transittmottak uten skoletilbud. Vi har også bedt om en forklaring fra UDI på hvorfor direktoratet mener det kan gjøres unntak for opplæringsloven for disse barna.

– Den aktuelle avdelingen som kan svare på dette er ekstremt travel, og den aktuelle fagpersonen du skal snakke med var ikke å få tak i verken fredag eller i dag, skriver presserådgiver Vibeke Schjem i UDI i en e-post.