Innenriks

Nå starter slaget om Sykehus-Norge

Nå skal politikerne krangle om hva nordmenn skal møte når de kommer på sykehus. Sentralisering må bli en del av svaret, mener Spekter.

Det er nå politikerne må bestemme hvordan fremtidens Sykehus-Norge skal se ut. Etter det Dagsavisen får forstår kommer helseminister Bent Høies (H) lenge varslede sykehusplan denne uka.

Vil samle mer

Arbeidsgiverforeningen Spekter forventer at planen svarer på utfordringene knyttet til at vi blir flere eldre, har færre til å jobbe i helsevesenet, at staten får mindre å rutte med, samtidig som politikerne utstyrer stadig flere pasientgrupper med individuelle pasientrettigheter og garantier.

– Den planen må vise hvordan vi skal prioritere, men også hvordan vi skal samle funksjoner i større grad enn i dag. Noe annet er ikke faglig forsvarlig, sier Spekter-leder Anne-Kari Bratten som gjester LO Stats kartellkonferanse på Gol.

Slaget om akuttmottakene

Sykehuspolitisk talsperson i Høyre Kristin Ørmen Johnsen mener nettopp det at vi blir flere eldre gjør at vi må «ruste opp akuttmottakene på sykehusene rundt om i landet».

– Det blir nok debatt om hvordan en kan samle funksjoner og spisskompetanse der det trengs, og hvordan fagmiljøene på sykehusene kan jobbe mer i nettverk, sier Johnsen.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener Høyre tilslører debatten.

– Det dette slaget står om er sentralisering av akuttberedskapen, sier Toppe, og nettopp å flytte akuttilbud fra mindre sykehus i distriktene er Sp sterkt imot.

Høie har fått utredet flere alternativer til måten akuttfunksjonen organiseres i dag. Utredningen anbefaler at betydelig færre sykehus bør drive med akutt kirurgi, og at sykehus i samme region bør fordele oppgave i større grad mellom seg. Her fremheves Helse Førde med sykehusene Nordfjord, Lærdal og Førde som en modell.

Dersom en pasient legges inn i Lærdal, så kobler man opp akuttmedisinsk videokonferanse til nevrolog i Førde.

Vil fjerne helseforetakene

Hvordan helseregionene skal styres blir også en debatt.

I en kronikk i dagens Dagsavisen skriver Johnsen også at de regionale helseforetakene er «et unødvendig mellomledd mellom stat og sykehus (...)»

– Vi i Høyre har lenge ment at det nivået burde fjernes, sier Johnsen.

Det er Spekter uenig i.

– Jeg synes det er skremmende hvor mange politikere, selv på veldig høyt nivå som synes å ikke vite hvor viktig de regionale helseforetakene har vært for de resultatene som er oppnådd etter sykehusreformen i 2002. Økonomien er nå under stålkontroll, sier Bratten.

Selv om Høyre her åpner debatten er beslutningen om hvem som skal eie sykehusene våre flyttet ut av hele planen. Det skal et eget utvalg svare på innen desember neste år.

Mer fra Dagsavisen