Innenriks

– Det er nå det skjer noe

Tusenvis er uten lærlingplass. Likevel mener Torbjørn Røe Isaksen at han har utrettet mer på to år enn hva den rødgrønne regjeringen gjorde på åtte år.

– Vi skal ikke bli selvtilfreds, for vi er ikke i mål, men på to år har vi gjort mer for lærlingen enn det som ble gjort på åtte år under den rødgrønne regjeringen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Å øke antall lærlingplasser har vært på den politiske agenda helt siden Reform 94 ble innført, skal vi tro reformens far, Gudmund Hernes. Men det har vært mye ord og lite handling. Røe Isaksen presenterer i dagens Dagsavisen en smørbrødliste av tiltak som han mener er bevis på at Solberg-regjeringen gjør mer enn forgjengeren:

  • Regjeringen har økt lærlingtilskuddet med til sammen 12.500 kroner på to år.
  • Den har innført en forsterket lærlingklausul for offentlige anbud.
  • Forrige uke lanserte regjeringen en merkeordning for lærlingbedrifter.
  • Det er nå krav til alle statlige virksomheter om at de må være med i lærlingordningen.
  • Det er bevilget 50 millioner kroner blant annet til yrkesfaglærere som mangler lærerutdanning.

LES OGSÅ: Store forskjeller for lærlinger

Stedet hvil

– Lærlingtilskuddet har stått stille i alle år, unntatt finanskriseåret, før det nye politiske flertallet økte tilskuddet tre ganger på to år. Nå blir det fire, for vi har varslet at vi vil øke det i budsjettet for 2016, sier Isaksen.

Men Høyre og Frp kan ikke ta æren alene. Venstre og KrF måtte bruke makt for å få regjeringen til å bruke mer penger til læringstilskudd både under budsjettforhandlingene i fjor høst og da 2015-budsjettet ble revidert i våres.

– Det er riktig at regjeringen bare har foreslått to av økningene alene, men budsjettet er først ferdig når vi alle er enige. Skulle man likevel bare regne på våre egne økninger, er det fortsatt to økninger på to år som er mer enn hva de rødgrønne gjorde.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Økende ledighet

På grunn av økende arbeidsledighet har blant annet LO krevd økning i lærlingplassene for å forhindre at folk faller ut av arbeidslivet. I forrige uke lanserte Arbeiderpartiet sin tiltakspakke mot ledighet. De øker lærlingtilskuddet med ytterligere 12.500 kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

– Situasjonene i dag er annerledes enn under Stoltenberg-regjeringen. Burde det kreve enda sterkere tiltak fra deg, Isaksen?

– Dette er grunnen til at vi allerede i vårt første budsjett startet økningen av tilskuddet. FordNorge er i omstilling, gjennomfører vi en permanent styrking av tilskuddet. Dette er ikke bare et motkonjunkturtiltak. Vi har gått ut med planene for neste år allerede nå fordi det er viktig for bedriftene å vite at satsingen på lærlinger fortsetter.

– Men Ap legger på enda mer enn deg i sitt alternative budsjett?

– Jeg ser på hva Ap gjorde i posisjon. Hva man gjør når man sitter med makt, sier mer enn hvilke penger man vil bruke i opposisjon. Men vi har som mål å fortsette å øke lærlingtilskuddet.

LES OGSÅ: Roser Oslos krav om lærlinger

Tusenvis uten plass

Det finnes ikke oppdaterte tall for 2015 på hvor mange som står uten lærlingplass, men regjeringen anslår at det ligger et sted mellom 6.000 og 8.000.

I 2011 lanserte den rødgrønne regjeringen, i samarbeid med LO og NHO, «Samfunnskontakten», som var en forpliktelse om at innen 2015 skulle antall lærlingplasser ha økt med 20 prosent.

Nå er 2015 her, men siste statistikk fra Utdanningsdirektoratet viser at antall plasser kun har økt med fem prosent.

LES OGSÅ: Læreplassjakta

– Direkte flaut

– Det er direkte flaut å være ute i det private for å be dem om å ta imot flere lærlinger, når staten ikke har gjort jobben sin. Vi skjerper derfor kravet til alle statlige virksomheter og skjerper lærlingklausulen i innkjøpskontrakter.

– Siden lærlingklausulen ikke er innført ennå, kan du ikke si noe om virkningene av den. Er det ikke da tidlig å slå fast at du har fått til mer enn den forrige regjering?

– Den forrige regjeringen hadde en mer tafatt klausul som ikke hadde effekt. Både NHO og LO har bedt oss forsterke den. Vi vet ikke hvor mange lærlingplasser det vil føre til, men nå blir det slutt på at store byggeprosjekter kan settes i gang uten å ha lærlinger på plass, sier han.

– Det er bred politisk enighet om lærlingplasser, burde det ikke da være lett å bruke enda kraftigere lut?

– Vi er avhengig av å få med oss bedriftene og de offentlige arbeidsplassene. Ja, opposisjonen sier de er enige, men det er nå det skjer noe, ikke da de satt i regjering. Det er noe annet å gjennomføre enn å komme i etterkant og si at man er enige, sier Isaksen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: