Innenriks

Klimakritikk av Ap-pakke

Miljøpartiet De Grønne og Zero er ikke overbevist om at Arbeiderpartiets nye pakke for å få i gang «det grønne skiftet» i Norge holder mål.

Onsdag la Arbeiderpartiet fram sin nye tiltakspakke for å få på plass «det grønne skiftet» i Norge – det vil si flere grønne arbeidsplasser og øke satsingen på fornybar energi og grønn industri.

LES OGSÅ: Milliarder mot økende ledighet

– Ser bort fra omfanget

Der tok de blant annet til orde for 100 milliarder i fondet for klimateknologi, fornybar energi og energiomstilling innen 2017 og en økning på til sammen 270 millioner til flere sentrale forskningsprosjekter innenfor sektoren, som Climit og Petromax.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson er ikke overbevist om at pakka holder vann, og mener en utfasing av oljeindustrien må på plass.

– Støres krisepakke ser fullstendig bort fra omfanget av endringene Norge står overfor. For å sikre velferden i framtida trenger vi en gradvis utfasing av oljevirksomheten, og en plan for å legge til rette for flere hundre tusen arbeidsplasser, sier Hansson.

Han mener det er på tide at Stortinget setter seg ned og lager en konkret plan for hvordan Norge skal komme seg fra fossilt til fornybart.

– De Grønne mener Stortinget må lage en plan for det grønne skiftet. I 1970 vedtok Stortinget en konkret plan for oppbyggingen av en norsk oljesektor, og resultatet var strålende. Nå må vi få en tilsvarende plan for en forutsigbar utfasing av norsk olje og gass over 20 år, og for å bygge opp neste generasjons grønne næringsliv i Norge.

LES OGSÅ: Mange frykter permisjon eller oppsigelse

– Trenger sterkere midler

Hansson mener også Arbeiderpartiet har lagt seg på linje med Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) i oljepolitikken.

– Når det gjelder oljeindustrien er Ap helt enige med Høyre og Frp. Med støtte fra Ap subsidierer regjeringen norsk olje og gass med 20 milliarder i året, og investerer 35 milliarder av statlige midler direkte i enda mer olje- og gassutvinning, sier han.

Heller ikke miljøstiftelsen Zero er overbevist om at Aps tiltakspakke er tilstrekkelig for å få fart på det grønne skiftet, selv om leder Marius Holm mener Ap er på rett vei.

– Skal Norge klare en grønn omstilling og erstatte rundt 200.000 nye arbeidsplasser over noen år, må det likevel sterkere virkemidler til. Målet må være å sikre varig omstilling fra olje- og gassnæringen til grønne næringer, slik at ikke effekten av tiltakspakken blir borte straks oljeprisen stiger igjen, sier Holm.

Pakka til Ap inneholder også en satsing på elektriske ferjer. Her mener Holm at Ap burde tenkt større.

– Det må satses mer konkret og bredere på hele bredden av bioøkonomi, som rommer store kommersielle muligheter innenfor all materialbruk, medisiner, osv. Skal Norge styrke sin posisjon innenfor maritime næringer i en grønn fremtid, bør vi ha som mål å utvikle utslippsfrie skipstyper i alle varianter, ikke bare innenlands ferjer.

Zero etterlyser også en økt satsing på bioøkonomi, selv om pakka til Arbeiderpartiet inneholdt 50 millioner ekstra til Innovasjon Norges satsing på området.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

Arbeidsledighet

Pakken inneholdt også en kraftig satsing på å få ned arbeidsledigheten i Norge, som er økende. Den var også et forsøk på å hjelpe de ansatte i olje- og gassindustrien, som nå går tøffere tider i møte, med tanke på kutt og nedskjæringer.

– I denne situasjonen må vi både håndtere den økende ledigheten i oljebransjen, og få til et varig grønt skifte. Tiltakene for å omstille fra oljearbeider til andre yrker viser at det også ligger en langsiktig tenkning bak tiltakspakken, sier Holm.

Hansson er ikke på linje med Holm. Han er ikke overbevist av forslagene, og mener det er viktig å tenke på framtidige generasjoner i klimaspørsmål.

– Situasjonen er alvorlig for dem som har mistet jobben akkurat nå, og for norsk økonomi. Men situasjonen er aller mest alvorlig for våre barn og barnebarn som vil arve en ødelagt planet hvis vi ikke nå kommer raskt i gang med å avvikle både Norges og verdens oljeavhengighet raskt, sier han.

LES OGSÅ: - Prisfallet bremser grønt skifte

– Overrasket over NHO

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) sa i går at Arbeiderpartiet legger opp til å «plukke vinnerbransjer», heller enn å prioritere alle de ulike næringene.

Holm i Zero er overrasket over NHOs skepsis til forslagene rundt dette.

– I klimamålmeldingen har jo regjeringen pekt på flere av bransjene i tiltakspakken som satsingsområder. Norge må tørre å satse bredt innenfor grønne næringer, så vil tida og markedet vise hvem som blir kommersielle suksesser og hvor arbeidsplassene kommer, sier Holm.

Mer fra Dagsavisen