Innenriks

– PST skaper muslimfrykt

Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund mener justismyndighetene og politikere lar seg bruke av PST til å drive muslimfrykten kunstig oppover.

Bilde 1 av 2

Av Nina Johnsrud og Anders Sætra

– Hvis jeg var muslim, ville jeg følt meg urolig, ja, på sett og vis mistenkeliggjort, bare i kraft av å være muslim.

Det skriver tidligere høyesterettsdommer og leder av Lund-kommisjonen Ketil Lund i et kapittel i boka «Politiledelse» som ble lansert i går.

I boka tar Lund et kraftig oppgjør med overvåkingssamfunnet. Han går langt i å hevde at justismyndighetene styres av Politets sikkerhetstjenestes (PST) egen frykt til å innføre nye inngrep i personvernet – og at det går utover muslimene.

Hemmer integrering

– Overvåkingstjenesten har ikke bare oppmerksomheten rettet mot de nokså få ytterliggående islamistene som det knytter seg konkrete mistanker til. Disse har tilknytning til langt større miljøer som PST oppfatter som rekrutteringsmark for det som kan utvikle seg til å bli virkelige trusler. Det kan få betydelige konsekvenser for integreringen av innvandrerbefolkningen, skriver Lund.

Boka er en respons på rapporten fra 22. juli-kommisjonen. Bokas redaktører, Stig O. Johannessen og Rune Glomseth, advarer mot at politiet ikke besvarer kritikken med større åpenhet og mer avansert ledelseskompetanse, men faller tilbake til tradisjonelle og lukkede hierarkier.

Snart 20 år etter Lund-kommisjonen, som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere, mener Ketil Lund at grunnlaget for det han kaller «en utvikling mot overvåkingsstaten» er at det befestes en kronisk uro i oss alle.

– Uroen drives opp av stadige utspill og oppslag i symbiose mellom PST, politikere, media og publikum – bistått under tida av såkalte terroreksperter som kontinuerlig slår fast at trusselen fra radikaliserte islamister er økende.

Bevæpning av politiet

– I tillegg får vi stadig mer konkrete terroralarmer, senest sommeren 2014. Vi fikk bevæpning av politiet som følge av den, skriver Lund og fortsetter:

– Disse utspillene har utvilsomt atskillig å gjøre med PSTs egen redsel. Man er redd for kritikk, ikke minst etter 22. juli 2011, skriver Lund, som mener alle involverte parter ønsker å ha «ryggdekning» hvis et angrep inntreffer.

Lund viser til at PSTs budsjett har økt fra 248 millioner kroner i 2005 til 638 millioner i 2015.

PST: Trist beskrivelse

– Hva vet Ketil Lund om hvorvidt PST har avverget terrorangrep i Norge? PST har forandret seg mye i funksjon, organisering og kompetanse siden 1996. Tjenesten har aldri vært mer åpen enn i dag, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST.

Han synes det er trist at Ketil Lund hevder at PST stigmatiserer muslimer.

– Vi er veldig bevisst på å spisse oppmerksomheten mest mulig på de enkeltpersonene vi er bekymret for; de som har voldelige intensjoner og som er i ferd med eller er villige til å utføre voldelige aksjoner. At enkelte muslimer føler seg mistenkeliggjort, er ikke utenkelig, men det er det vanskelig å skylde på PST for, sier Bernsen.

– Et islamistisk terrorangrep vil først og fremst gå ut over norske muslimer via økt islamofobi og hatkriminalitet. Ikke minst derfor er det viktig å avverge terror før det skjer, ikke oppklare det etter at liv er gått tapt, sier Bernsen.

Han synes at Lund peker på en del interessante problemstillinger om hvor mye sikkerhet vi skal ha på bekostning av personvernet, men spør:

– Lund er for demokratiet, men hva er det verdt uten sikkerhet? Kan vi leve med et terrorangrep der mellom 50 og 100 mennesker dør, spør Bernsen, som minner om at PST ikke lever sitt eget liv.

– Vi opptrer på vegne av demokratiet, får lovpakkene fra de folkevalgte og blir kontrollert av EOS-utvalget, sier han.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) svarer i en e-post at han ikke har rukket å lese boken, men at han ikke deler Lunds inntrykk og at trusselnivået gjør at politiet må ha nødvendige virkemidler for å trygge befolkningen.

– Jeg mener Lund tar feil når han antyder at PST bruker denne situasjonen i et spill for å fremme egne interesser. Vi har en meget profesjonell sikkerhetstjeneste, og situasjonen i dag kan overhodet ikke sammenlignes med det som var situasjonen da Lund-kommisjonen utførte sitt arbeid, sier Anundsen.

– Muslimer trenger ikke bekymre seg

 Abid Raja (V) er ikke enig med Ketil Lund.

– Jeg ser at Lund har et poeng, men jeg er ikke enig i det. Vi har ikke råd til at islamistisk terrorisme skal skje på vår jord. Tenk på hvordan et slikt angrep ville rammet norske muslimer, sier Raja, som selv er muslim og sitter på Stortinget for Venstre.

Han erkjenner at frykten for islamistisk terror skaper vanskeligheter for muslimer i Norge. Samtidig har han ingen grunn til å tro at PST ikke vier nok oppmerksomhet til andre trusselgrupper.

– Det er i innvandrernes egen interesse at politiet har nok fokus på ekstremisme i disse miljøene. Jeg tror heller ikke den jevne muslim har noen grunn til å være bekymret for overvåking.

Linda Noor, daglig leder i tenketanken Minotenk, deler heller ikke Lunds analyse.

– Jeg reagerer på at det framstilles som om PST er spesielt ute etter muslimer. PST har gjort ting som ikke har vært heldige, men de har vært veldig lærevillige og opptatt av å komme i kontakt med grasrota, sier hun.