Innenriks

– Ventet i 11 år

Myndighetene har mye av ansvaret for at det er blitt så dyrt å bygge boliger i Norge, mener boligprodusentene.

– Tidskostnadene er det verste. Usikkerheten knyttet til når vi kan sette i gang med et prosjekt, om det blir i år, neste år eller året etter, koster oss mye penger. Prosessen med å få bygge 1.000 boliger ved Grefsen stasjon i Oslo, tok elleve år.

Det forteller Kjell Kvarekvål, direktør for markedskommunikasjon i JM, en av Nordens største boligleverandører.

LES OGSÅ: – Byggekostnadene må ned

– Gjør boligene dyrere

En stor grad av detaljregulering koster også utbyggerne mye penger, ifølge Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Han nevner forbudet mot å bygge nye boliger uten radonsikring, som ett eksempel på dette.

– Statens strålevern vil ha slik radonsikring uansett om det er radonstråling eller ikke i området hvor boligen bygges, påpeker Jæger.

Han reagerer også på kravet om en snusirkel på 1,50 meter for rullestoler i bad og ganger.

– Vi hadde klart oss med 1,30 meter. Det ville vi ha spart noen kvadratmeter på, og det ville ha gjort nye boliger billigere.

Et tredje eksempel er knyttet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– De har fastsatt regler for blant annet hvor strømuttakene skal være og hvor mange støpsler det skal være. Det gjør også alt dyrere, sier Jæger.

Dagsavisen har i en rekke artikler i sommer, skrevet om ulike sider ved boligmarkedet. 29. juli uttalte førsteamanuensis Are Oust, som har en doktorgrad på det norske boligmarkedet, at byggekostnadene må reduseres med 30 prosent. Et slikt kutt i kostnadene, sammen med bygging av 10.000 flere boliger i året, må til for å oppnå lavere boligpriser og unngå en boligkrise, mener Oust.

Følg Dagsavisen på Twitter og Facebook!

– 53.000 kroner per m²

Både Kvarekvål og Jæger er enige med Oust i at byggekostnadene må ned, og begge er innstilt på å gjøre sitt for å få til det.

– Det er klart mer å hente, selv om vi allerede jobber industrielt med å få kostnadene ned. Vi gjør veldig mye for å standardisere våre løsninger og har også et innkjøpssamarbeid på tvers i konsernet for å kunne presse prisene ned ved å kjøpt stort, nevner Kvarekvål.

– Ja, byggekostnadene må reduseres, men alle aktører må bidra i en dugnad, sier Jæger.

– Hvor mye koster det å bygge?

– Forbrukerrådet uttalte at det koster 30-40.000 kroner kvadratmeteren, men vi får ikke det regnestykket til å gå opp, svarer Jæger.

Hans regnestykke, basert på tall fra en pågående boligutbygging på Økern, tilsier en pris på om lag 53.000 kroner kvadratmeteren når tomt, infrastruktur og selve boligene er inkludert.

Før boligene selges blir boligprodusentenes fortjeneste lagt til. Den er ifølge Jæger «ikke veldig stor», spesielt ikke satt opp mot usikkerheten mange prosjekter er forbundet med, og motstanden de blir møtt med, påpeker Kvarekvål.

LES OGSÅ: Nedla grunnstein, historisk dag på Valle

Nyeste fra Dagsavisen.no: