Innenriks

– Lei av boligbyggernes syting

Det å hevde at det er boligmangel i Norge, kan være ekstremt lønnsomt for dem som påstår dette, påpeker Forbrukerrådet.

Bilde 1 av 2

– Boligprodusentene påstår at det bygges 10.000 boliger for lite i året, her til lands. Men hvis dette er tilfellet, hvorfor bygger de ikke disse boligene? For det finnes regulerte tomter. De aller fleste kommunene er flinke til å skaffe tomter og er positive til boligbygging, sier Thomas Bartholdsen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: – Vi mangler boligpolitikere

– Enorme overskudd

– Jeg synes boligbyggebransjen burde slutte å syte om hvor ille de har det, fortsetter Bartholdsen.

– Den delen av boligbyggenæringen som opererer i og rundt storbyene i Norge, er faktisk Europas mest privilegerte. De har enorme overskudd og næringen har dårlig effektivitet. De kan bygge bolig for 30-40.000 kroner per kvadratmeter og selge for det dobbelte, så jeg begynner å bli ganske lei av sytinga deres som nå har pågått i årevis.

De gjentatte uttalelsene om boligmangel kan få svært uheldige konsekvenser for boligkjøperne, advarer Bartholdsen på vegne av Forbrukerrådet.

– Vi frykter at disse påstandene om boligmangel gjør boligkjøperne villige til å betale enda mer og at det kan føre til en skadelig boligboble. Det er innlysende at gjentatte påstander om boligmangel gjør boligkjøpere villige til å betale mer og at salget av boliger går raskere. Dette er en stor fordel for både tomteeiere, byggebransjen, banknæringen og eiendomsmeglerforetakene. Påstander om boligmangel gjør det også lettere å få gjennomslag for å krympe størrelsen på nye leiligheter og bygge tettere og høyere på tomtene. Det kan være ekstremt lønnsomt å få lov til å bygge åtte i stedet for de planlagte fire etasjene, påpeker Bartholdsen.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Bygg mer

Dagsavisen har i en rekke artikler i sommer omtalt ulike sider ved den norske boligbyggingen, senest med en artikkel med administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, som en sentral kilde. Han mener det årlig bygges 10.000 boliger for lite i Norge. Bare i Oslo bygges det 4.000 boliger for lite i året, ifølge Jæger.

I en tidligere artikkel opplyste administrerende direktør Per Schumann i Selvaag Bolig, at selskapet han leder, ikke får bygget tusenvis av nye boliger nær kollektivknutepunkter, fordi lokalpolitikere har sagt nei til prosjektene.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har uttalt at «det er viktig at vi legger til rette for flere boliger» fordi «byområdene våre opplever sterk vekst».

LES OGSÅ: Ap-topp: Politikerne i Bærum burde stille seg i skammekroken

– Høy aktivitet

Bartholdsen understreker at det er ingen tvil om at det er behov for boligbygging, «særlig hvis befolkningen fortsetter å øke». Men dette har de fleste kommunene for lengst innsett, ifølge ham.

– Politikerne gjør klokt i å forenkle prosesser, justere noen krav og legge til rette for effektiv boligbygging, anbefaler han for å få ytterligere framdrift i boligbyggingen.

Samtidig konstaterer Bartholdsen at «svært mange kommuner har regulert store arealer for boligbygging og det legges stadig til rette for enda mer».

Ifølge ham er det også «historisk høy aktivitet» i boligbyggingen i Oslo, men han er ikke imponert over framdriften.

– Utbyggerne bruker 15 til 20 år på å bygge ferdig. Hadde det vært boligmangel i nærheten av det de påstår, hadde de selvsagt solgt og bygget ut raskere, sier Bartholdsen.

LES OGSÅ: Utbygger: Redde politikere hindrer boligbygging der vi trenger det

– Stusser over tallet

– Ifølge Boligprodusentenes Forening er det satt i gang bygging av drøyt 27.000 boliger i Norge det siste året, mens det reelle behovet er 37.000 nye boliger i året. Hvor stort mener du behovet for nye boliger er?

– Vi har ikke analysert det nøyaktige behovet, men vi stusser over påstanden, svarer Bartholdsen.

– I Norge har vi lenge hatt et system som sikrer at i det øyeblikket noen er villige til å betale for en bolig, så blir prosessen med å framskaffe boligen startet. Sannheten er at de faktisk ikke får solgt fortere, fortsetter han.

Det er også slik at mer effektiv utnyttelse av boligmassen enn før, reduserer behovet for boliger, ifølge Bartholdsen. Han nevner i den sammenheng kollektiv med svenske arbeidsinnvandrere i Oslo, og innvandrergrupper med helt andre familiestrukturer og boligpreferanser enn etniske nordmenn.

LES OGSÅ: Sanner ignorerte fortettingsplan

LES OGSÅ: – Utslipp kan ikke avgjøres lokalt

LES OGSÅ: – Oser av manglende tillit

Mer fra Dagsavisen