Innenriks

Bytter til batteri

Verdens første batteridrevne ferje får snart følge av flere. Det er godt nytt både for klimaet og arbeidsmarkedet.

– Dette vil vi absolutt satse videre på. Vi jobber videre med teknologien. Dette tror vi er framtida, sier Sigvald Breivik.

Han er teknisk direktør i rederiet Norled, som eier batteriferjen Ampere. Den ble tatt i bruk på sambandet Lavik–Oppedal i Sogn og Fjordane, i februar.

– Hvor fort kan nye batteriferjer bli tatt i bruk?

– Vi må ha tre år på en anbudsutlysning, så det tar litt tid.

– Hvordan vil ferjetrafikken være om ti år?

– Den være helt annerledes.

Gode erfaringer

I tillegg til Ampere har Norled så langt 49 tradisjonelle dieselferjer.

– Ampere går over Sognefjorden hvor det er mye vær og vind, forteller Breivik.

Når batteridrift har vært vellykket der, vil batteridrift også bli en suksess på mange andre ferjesamband, tror han.

Det samme tror Terje Aasland, energi- og klimapolitisk talsperson i Ap.

– Med relativt små midler kan et forholdsvis brukbart antall ferjestrekninger elektrifiseres, sier Aasland, og henviser til en rapport som ble lagt fram i mai.

I rapporten har DNV GL analysert 52 ferjestrekninger for Energi Norge. Konklusjonen er at det rent ut vil være lønnsomt å bytte fra diesel til strøm på 20 av dem. Hvis batteriferjer blir tatt i bruk på alle de 52 strekningene, vil CO2-utslippene fra ferjetrafikken bli redusert med 40 prosent.

En annen kartlegging, også den gjort av DNV GL, viser at ni prosent av de norske CO2-utslippene kommer fra skipsfarten. Innenlandstrafikken står for drøyt halvparten av disse utslippene.

Da regjeringen presenterte sin nye maritime strategi i slutten av mai, uttalte næringsminister Monica Mæland (H) følgende til Teknisk Ukeblad:

«Nå blir batteriene billigere og bedre og det vil gjøre det mer aktuelt (å satse på batteriferjer) på flere strekninger.»

Følg oss på Twitter og Facebook!

– Har mulighet

Aasland er enig at tida nå er inne for å satse på batteriferjer, men han trekker fram nedturen i oljesektoren som den viktigste årsaken til det.

– Vi vet at verft og andre deler av den maritime leverandørnæringen sliter med tomme ordrebøker. Nå må vi benytte oss av den muligheten lavkonjunkturen gir oss. Vi må framskynde utviklingen av ny teknologi, slik at den maritime industrien kommer i en ledende posisjon når det gjelder elektrifisering av skipsfarten, sier Aasland.

Tidspunktet for en slik satsing er ypperlig, også fordi mange av landets ferjer uansett begynner å bli modne for utskifting, påpeker han

– Jeg forventer at regjeringen nå følger opp med de nødvendige anbudene og investeringene, sier Aasland.

Mer fra Dagsavisen