Innenriks

Krever boligkrav

– Det er en skam at lokale politikere ikke tar samfunnsansvar når boligbyggerne gjør det, sier Aps Jan Bøhler. Dette må få konsekvenser, mener han.

Slik reagerer Bøhler på Dags­avisens artikkel om at flere tusen boliger nær kollektivknutepunkter ikke blir bygd fordi lokale politikere setter foten ned.

Bøhler synes det som har skjedd i Høyre-styrte Bærum er spesielt ille.

– Der fikk de tre milliarder kroner til utbyggingen av Kolsåsbanen, og så i etterkant har de skrinlagt store boligprosjekter nær den samme Kolsåsbanen. Politikerne i Bærum burde stille seg i skammekroken, sier han.

Selvaag Bolig påpeker at det kan ta seks til åtte år før det kan bli en eventuell omkamp om de 1.600 boligene de hadde planlagt å bygge i Bærum.

LES OGSÅ: Får ikke bygge boligene vi trenger

– Må stille krav

– Vi har fått en kraftig lærepenge. Dette viser at staten må stille krav til kommunene om boligbygging nær kollektivtilbudene for at de skal kunne få de store kollektivinvesteringene, sier Bøhler.

Både i forbindelse med de kommende/pågående milliardprosjektene Fornebubanen, Ahusbanen, Intercityutbyggingen og Follobanen, bør det stilles slike krav, mener han.

Det vil kunne bidra til langt flere sentrumsnære boliger i en rekke kommuner, også i Ski, som i likhet med Bærum, heller ikke har utmerket seg ved å bygge med tanke på klima- og miljøutfordringene, påpeker Bøhler.

Følg oss på Twitter og Facebook!

– 500 meter maks

Dagsavisen har i en rekke artikler i sommer pekt på spriket mellom hva politikerne sier de ønsker skal skje ved bygging av nye boliger, og hva som i realiteten skjer. Både statlige retningslinjer og areal- og transportplanen for Oslo og Akershus tilsier at det skal bygges nær kollektivknutepunktene. Ved å bygge på den måten vil regionen kunne klare å takle den veldige befolkningsveksten de kommende årene og unngå kø, kaos og vesentlig høyere utslipp av klimagasser.

Likevel fatter politikerne, alt fra kommunepolitikere til kommunalminister Jan Tore Sanner (H), vedtak i strid med dette.

– Det er ikke god nok vilje til å ta dette på alvor, konstaterer Bøhler.

– Hvordan burde det ha vært?

– På Aps siste landsmøte vedtok vi at som en hovedregel skal det maksimalt være 500 meter fra alle nye boliger til nærmeste kollektivforbindelse.

En gjennomføring av dette vedtaket vil forandre mange kommuner radikalt. I Bærum ligger hele 57 prosent av boligene mer enn 500 meter fra en jernbane- eller T-banestasjon, viser tall fra 2012, som framkommer i kommuneplanen.

Samtidig bygges det relativt få boliger i Bærum. I perioden 2006–2013 økte antallet boliger med 11 prosent, mens gjennomsnittet for Akershus-kommunene var 16 prosent. I enkelte kommuner var veksten på 20–25 prosent, viser tall Dagsavisen har fått fra Selvaag Bolig.

LES OGSÅ: Sanner ignorerte fortettingsplan

Mer fra Dagsavisen