Innenriks

Klimastafetten

Det beste med en klimalov er at den gjør det vanskeligere for framtidige regjeringer å opptre uansvarlig i klimapolitikken, mener Anders Wijkman.

Han leder Miljömålsberedningen, bestående av 30 parlamentarikere, som nå er i ferd med å utrede en svensk klimalov i samarbeid med en rekke eksterne eksperter.

LES OGSÅ: Tror politikerne svikter igjen

– Langsiktighet

Lørdag skrev Dagsavisen at Jørgen Randers, som ledet Lavutslippsutvalget, har liten tro på at den kommende norske klimaloven vil bli fulgt opp av stortingspolitikerne. Skepsisen skyldes politikernes manglende oppfølging av anbefalingene Lavutslippsutvalget kom med i 2006.

Wijkman har derimot et mer optimistisk syn på en klimalov.

– Hensikten med en klimalov er først og fremst å gi klimaarbeidet større betydning og langsiktighet. Så langt er forslag fra regjeringen blitt akseptert av Riksdagens majoritet, uten å bli lovfestet. Beslutningene har vært kortsiktige og har ikke bidratt til den langsiktigheten klimaspørsmålet krever, påpeker han.

– Den fremste fordelen med en klimalov, slik jeg ser det, er delvis langsiktigheten, delvis det at det blir vanskeligere for en framtidig regjering å fravike det som er blitt besluttet, hvis den må endre en lov, fortsetter Wijkman.

Følg oss på Twitter og Facebook!

Tiårsplaner

Også danskenes klimalov vil gjøre det vanskeligere for framtidige regjeringer der å se bort fra tiltak som kan gjøre Danmark til et lavutslippssamfunn.

– Den til enhver tid sittende regjering skal hvert femte år sette klimamål for ti år fram i tid, heter det i en pressemelding fra Energi-, forsynings- og klimaministeriet.

– Regjeringen skal hvert år lage en redegjørelse til Folketinget om hvor langt man har kommet, heter det videre.

Den danske regjeringen vil få hjelp av et klimaråd som er blitt opprettet i forbindelse med klimaloven. Klimarådet består av uavhengige eksperter.

LES OGSÅ: 13.000 underskrifter for klimaloven

– Har klart mye

Utredningen av en svensk klimalov skal avsluttes innen 1. mars neste år.

– Anders Wijkman er en flink mann. Han ror nok dette i land, slik at svenskene får sin klimalov, sier Jørgen Randers.

Samtidig påpeker han at svenskene allerede har kommet langt i arbeidet med utslippskutt, uten en klimalov i ryggen.

– De har klart å redusere sin bruk av fyringsolje, som er den aller viktigste utslippskilden, i løpet av de siste 20 årene. Gjennom et langsiktig arbeid har de prøvd å gjøre seg uavhengig av olje. Det har de klart ved å begynne å brenne bark fra treforedlingsindustrien sin i stedet, opplyser Randers.

Det at svenskene med dette er blitt mindre avhengige av olje fra Norge, har nok bidratt til at de har lykkes, tror Randers.

– Svenskene liker ikke å være avhengige av Ola Dunk.

LES OGSÅ: KrFU frykter klimalov med Siv-slagside

Mer fra Dagsavisen